Újjászületésed napja!

Ma van az újjászületésed napja,
az aratás kezdete!
2019. 07. 02.
Újhold és Sarlós Boldogasszony napja

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

Máris írok az Újhold energiáiról és
a mai Mária napi energiákról,

előtte azonban álljon itt egy
idézet a Bibliából:

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

Mt 13.11
“Nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait – felelte -,
de nekik nem.

Mt 13.12
Akinek van, annak még adnak, hogy bőségesen legyen neki, de
akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van.

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

Mt 13.13
Azért beszélek nekik példabeszédekben, mert
van ugyan szemük, de nem látnak,
van ugyan fülük, de nem hallanak.

Mt 13.14
Beteljesedett rajtuk Izajás próféta jövendölése, mely így szól:
Hallván hallotok, de nem értetek,
nézvén néztek, de nem láttok.

Mt 13.15
Megkérgesedett e népnek a szíve.
Nehezen hallanak a fülükre, a szemüket meg behunyták, hogy
szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, s szívükkel ne értsenek,
nehogy bűnbánatot tartsanak, és meggyógyítsam őket.

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

Mt 13.16
A ti szemetek boldog, mert lát, s a fületek is az, mert hall.

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

Mt 13.17
Bizony mondom nektek,
sok próféta és sok igaz ember
kívánta látni, amit ti láttok, de nem látta,
és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.

Mt 13.18
Ti tehát halljátok a magvetőről szóló példabeszédet!

Mt 13.19
Aki hallgatja az országról szóló tanítást, de nem érti meg,
ahhoz eljön a gonosz és elrabolja, amit a szívébe vetettek.
Ez az, ami az útszélre esett.

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

Mt 13.20
A köves talajba hullott
ellenben az, aki meghallgatja a tanítást és szívesen be is fogadja,

Mt 13.21
de az nem ver benne gyökeret, mert csak ideig-óráig él.
Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csakhamar megbotránkozik.

Mt 13.22
A szúrós bogáncs közé hullott pedig az, aki
meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka gazdagság elfojtja a tanítást,
úgyhogy nem hoz termést.

Mt 13.23
Végül a jó földbe hullott az, aki
meghallgatja, megszívleli a tanítást, s jó termést is hoz,
az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat.”

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

Mt 13.24
Más példabeszédet is mondott:
“A mennyek országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a földjébe.

Mt 13.25
Amikor szolgái aludtak,
jött az ellensége, és konkolyt szórt a búza közé, aztán elment.

Mt 13.26
A vetés szárba szökött és kalászt hányt, de a konkoly is felütötte a fejét.

Mt 13.27
A szolgák elmentek a gazdához és megkérdezték:
Uram, ugye jó magot vetettél földedbe?
Honnét került hát bele a konkoly?

Mt 13.28
Az így válaszolt:
Ellenséges ember műve.

A szolgák tovább kérdezték:
Akarod, hogy elmenjünk és kigyomláljuk?

Mt 13.29
Nem – válaszolta -, nehogy a konkolyt gyomlálva vele együtt a búzát is kitépjétek!

Mt 13.30
Hagyjatok, hadd nőjön mind a kettő az aratásig!

Aratáskor majd szólok az aratóknak:

Előbb a konkolyt szedjétek össze, kössétek kévébe és égessétek el,
a búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe!”

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

Mt 13.31
Egy másik példabeszédet is mondott nekik:

“A mennyek országa hasonlít a mustármaghoz, amelyet
fogott a gazda és elvetett földjében.

Mt 13.32
Ez kisebb minden más magnál,
amikor azonban felnő,
nagyobb minden veteménynél,

fává terebélyesedik, úgyhogy
jönnek az ég madarai, s fészket raknak ágai között.”

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

Mt 13.33
Ismét más példabeszédet mondott:

“A mennyek országa hasonlít a kovászhoz,
amelyet fogott az asszony, belekeverte három mérő lisztbe,
s az egész megkelt tőle.”

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

Mt 13.34
Ezeket mind példabeszédekben mondta el Jézus a népnek,
s példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk.

Mt 13.35
Így beteljesedett a próféta szava, mely így szólt:

Példabeszédre nyitom ajkam,
hirdetem, ami a világ teremtésétől fogva el volt rejtve.

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

Mt 13.36
Akkor elbocsátotta a népet, s bement a házba.

Odamentek hozzá tanítványai, és kérték:

“Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédedet!”

Mt 13.37
Így magyarázta meg nekik:

“Aki a jó magot veti, az az Emberfia.

Mt 13.38
A szántóföld a világ, a jó mag az ország fia, a konkoly pedig a gonoszság fia.

Mt 13.39
Az ellenség, aki veti, a sátán.

Az aratás a világ vége, az aratók az angyalok.

Mt 13.40
Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is.

Mt 13.41
Az Emberfia elküldi angyalait, hogy
szedjenek össze országában minden botrányt és minden törvényszegőt.

Mt 13.42
Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás és fogcsikorgatás lesz.

Mt 13.43
Akkor az igazak ragyogni fognak, mint a nap Atyjuk országában.

Akinek van füle, hallja meg!

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

Mt 13.44
“A mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez.

Amikor egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán

örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette a szántóföldet.

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

Mt 13.45
A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz is, aki igazgyöngyöt keresett.

Mt 13.46
Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát,
eladta mindenét, amije csak volt és megvette.

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

Mt 13.47
Végül hasonlít a mennyek országa
a tengerbe vetett hálóhoz, amely mindenféle halat összefog.

Mt 13.48
Amikor megtelik, partra húzzák, nekiülnek, és
a javát edényekbe válogatják, a hitványát pedig kiszórják.

Mt 13.49
Így lesz a világ végén is:

elmennek az angyalok, aztán kiválogatják a gonoszokat az igazak közül,

Mt 13.50
és tüzes kemencébe vetik őket. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.”

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

Mt 13.51
“Megértettétek mindezeket?”

“Igen” – felelték.

Mt 13.52
Erre így folytatta:

“Minden írástudó,

aki jártas a mennyek országának tanításában,

hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.”

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

Mt 13.53
Amikor ezeket a példabeszédeket elmondta, Jézus eltávozott onnan.

Mt 13.54
Visszament városába, és az ottaniakat tanította a zsinagógákban.

Azok csodálkozva kérdezgették:

“Honnan van ennek a bölcsessége és a csodatevő ereje?

Mt 13.55
Nem az ácsnak a fia?

Nem Mária az anyja, nem Jakab, József, Simon és Júdás a testvérei?

Mt 13.56
S nővérei nem mind itt élnek köztünk?

Honnét vette hát mindezeket?”

Mt 13.57
És megbotránkoztak rajta.

Jézus erre megjegyezte:

“A prófétának csak a saját hazájában és házában nincs becsülete.”

Mt 13.58
Hitetlenségük miatt ott több csodát nem is tett.

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

Itt olvashatod el a többi részét a Bibliának! A fenti részt a Máté evangéliumában találod.

Kattints nyugodtan. Új oldalon nyílik. Ha bezárod, ugyanide jutsz vissza.

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

Itt egy másik weboldalon találod meg a BIBLIÁT, közvetlenül a fent idézett oldalon nyílik meg

Kattints nyugodtan. Ez is új oldalon nyílik. Ha bezárod, ugyanide jutsz vissza.

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

2019/07/02 19:17:24 Újhold

Itt találod az egész évre szóló
Csillagászati információkat, köztük a Holdfázisok pontos idejét.

Kattints nyugodtan. Ez is új oldalon nyílik. Ha bezárod, ugyanide jutsz vissza.

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

Hála, elfogadás, elengedés, teremtés

Az Újhold a Régi Hold végét, halálát, temetését is jelenti

és az ÚJ megszületését is.

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

A régi történéseket, a múltad eseményeit vedd számba.

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

1. Hála, elfogadás, elengedés, teremtés – HÁLA

Légy hálás mindenért, ami megtörtént Veled, hisz azoktól lettél az, aki ma vagy!

2. Hála, elfogadás, elengedés, teremtés – ELFOGADÁS

Fogadj el mindent! A jót is, a rosszat is!

Az elfogadás lehet nehéz.

A lényeg, hogy fogadd el a jó, a kellemes, felemelő, boldog eseményeket, légy hálás értük és használd önmagad felemelésére, bátorítására, bíztatására.

Ha eddig, ennyi tudással meg tudtad valósítani ezeket az örömteli eseményeket, akkor a mai, gazdagabb tudásoddal képes vagy ennél még szebb, még jobb jövőt teremteni magadnak.

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

Az is fontos, hogy fogadd el a rossz, bántó, sérelmes, nehéz, fájdalmas eseményeket is, légy hálás értük, hisz ha nem öltek meg, akkor megerősítettek.

Ha az eddig összegyűjtött erőddel el tudtál jutni a mai napig, akkor az ártó események által tovább erősödve képes vagy még nagyobb jót tenni, még több embernek segíteni, még nagyobb erővel haladni az utadon, még többet tenni a SZERetetteli családi életed megteremtéséért!

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

3. Hála, elfogadás, elengedés, teremtés – ELENGEDÉS

Az elengedés nem elfelejtést jelent.

Az elengedés csupán azt jelenti, hogy a rossz érzéseidet lebontod a megtörtént eseményekről.

A jó eseményekről a jó érzést nem feltétlenül kell lebontani,

mert ezek lesznek a hajtóerőid,

a rossz eseményekről viszont célszerű lebontanod a fájdalmaidat, sérelmeidet, bosszúálló terveidet,

mert

ezek főként a saját életedet döntik romba.

Ezektől alakulnak ki az érthetetlen betegségek.

Az orvostudomány ugyan kutatja már, de

ma még a hagyományos orvoslásnak ehhez nincsenek jó megoldásai.

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

A megértés az, ami által el tudod engedni a rossz érzéseidet.

Saját MAGad, a másik ember, az élet, a karma megértése.

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

Engedd el a sérelmeidet, megbántottságodat, bosszúterveidet.

Már ha jót akarsz MAGadnak.

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

4. Hála, elfogadás, elengedés, teremtés – TEREMTÉS

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

Az ÚJ történéseket, amit a jövődben SZERetnél, tervezd meg teremtsd meg.

Ezt az Újhold energiái sokszorosan támogatják.

A mai Mária nap energiái is melletted állnak ebben a teremtésben.

Használd ki!

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, AngyalokHa nincs ehhez jó eszközöd,

ha nehezen megy az elengedés, a megerősödés, akkor

azt a speciális, rezgésszintemelő légzőgyakorlatot ajánlom, amit Idus is használ

és

elmondja, hogy számára milyen hihetetlen segítséget adott már 2,5 heti használat.

Katt ide Gergely Péterné Idus tapasztalataiért:

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok

Te is elérheted kb. 15 – 20 perces speciális légzőgyakorlattal,

melyt ÉGI üzenetben kaptunk,

hogy folyamatosan emeled rezgésszintedet.

Ez a hétköznapi életedben azt jelenti, hogy

jobban tűröd a hőséget,

kevesebbet stresszelsz,

jobb hangulatod lesz,

kiegyensúlyozottabb leszel, ami által

tiszta fejjel tudod megoldani a napi feladataidat,

kevésbé fáradsz el,

nem leszel kimerült.

Ha mégis elfáradsz, amikor még feladataid vannak,

elvégezheted ezt a gyakorlatot – akár gyorsított változatban

és

jobban felfrissülsz, mintha 3 órát aludtál volna ebéd után!

NE HIDD EL, PRÓBÁLD KI!

Speciális, ÉGI üzenetben érkezett légzőgyakorlat, ami jobban felfrissít, mint egy ebéd utáni pihentető alvás és jó kávé! - Tiltott gyümölcs
Speciális, ÉGI üzenetben érkezett légzőgyakorlat, ami jobban felfrissít, mint egy ebéd utáni pihentető alvás és egy jó kávé! – Tiltott gyümölcs

Itt találod a gyakorlatot a hozzá tartozó ÉGI üzenettel együtt.

Újhold, Mária nap, július 2., 2019. július 2., Aratás kezdete, Újjászületésed napja, Sarlós Boldogasszony napja, Jézus példabeszéde, Biblia, Máté evangéliuma, aratás, Hála, elfogadás, elengedés, teremtés, Tiltott gyümölcs, EZOtéria, Pozitív gondolatok, SZERetet, EGÉSZség, Karma, Angyalok