Azonnal alkalmazható SZERetetszint növelő tippek * Veszelka Magdolnától

[KARMA], a gondolataid és a tisztesség égi szabálya

Ennek az írásomnak előző változatát 2019. okt. 8-án készítettem.

.

Ha ezt a 7 perces videót néhányszor meghallgatod, értelmezed,

akkor messzemutató válaszokat kapsz.

Konkrétan azt is, hogy

karmát nemcsak
a tetteiddel, mulasztásaiddal okozol,
hanem a
gondolataiddal, ítélkezéseiddel, haragoddal, dühöddel, FÉLelmeiddel IS!!!

.

Ezekkel még erősebb karmát okozol, mint a tetteiddel.

.

MERT:

kaptál Istentől egy TALLÉRT – azaz 1 életre való életenergiát.

Szabad akaratot is kaptál.

Kaptad, hogy arra használd, amire csak akarod.

A JÓ Isten hagyja, hogy TE IS és mindannyian szabadon eldöntsük:
eltékozoljuk, vagy nyereséget hozunk ki belőle?

.

A nyereség
a SZERetet, a boldogság, a tanulás, az öröm, a bőség, a siker.

Minden más,

ami ennél alacsonyabb rezgésszintű, az tékozlás, pazarlás.

.

Minden gondolatod, érzésed, amiben
düh, harag, sértettség, ítélkezés, mások bántása, mások hibáztatása van, vagy félelem, aggodalom, rettegés, kétely, …stb…,
az tékozlás.

Ezzel eltékozlod ISTEN ADOMÁNYÁT!!!

.

Aki nem becsüli magát, Ő önbizalomhiányos,

bűntudata van, haragszik, megsértődik, nem SZEReti magát.

Ő tékozol.

A JÓ Isten adományát tékozolja éppen!

.

(Én sem vagyok kivétel, ne hidd.
Ebből a videóból értettem meg igazán,
hogy
a gondolataimmal, indulataimmal
micsoda karmákat hozok létre.
Épp ezért az is benne lesz az
ÚJ TANFOLYAMOMBAN,
hogy ezektől hogyan szabadulhatok meg – és természetesen TE is, ha akarod.)

.

DE
nem az, számít, hogy eddig mi volt!
Az számít, hogy mostantól
elkezdesz-e tanulni,
dolgozol-e azon,
hogy
a rossz érzéseidet, rossz gondolataidat jóra cseréld?

.

Vannak dühös, bosszankodós, önleértékelő gondolataid?

Nyilván vannak. Költői volt a kérdés.

Csak megerősíteni SZERetném,
hogy

Saját magad ellen is vétesz a haragos gondolataiddal és mások ellen is.

.

DE
maradjunk NÁLAD!

Ha a Te saját energiádat ilyenre fordítod,
ezzel megrövidíted az életed,
csökkented az egészség-szintedet,
elrontod saját hangulatodat,
ami előbb-utóbb oda vezet,

hogy

fájdalmaid lesznek,

megbetegszel,

nem tudsz jól gondolkodni,

nem tudsz önmagad lenni, és

nem tudsz olyan életet élni, amilyet akarsz és amilyet érdemelsz.

.

DE ne aggódj, mutatok majd lehetőségeket.

Most csak olvass tovább!

.

Dr. Bruce Lipton sejtbiológus
gondolata messzire vezet.

Azt is elmondja, hogyan tudod a tisztesség égi szabályai szerint használni gondolataidat!

=> Hallgasd meg ebben a 7 perces videóban!

(A videó alatti írásban saját gondolataim 2. részét olvashatod, amit ez a videó ihletett. Az első részt itt találod. >>> )

Dr. Bruce Lipton arról beszél ebben a 7 perces videóban,

hogy

a gondolataid irányítását kezedbe kell venned!

.

Ezt az írást akkor érted teljes mélységében,
ha a stressz, a hála és a gondolatok sejtszintű működésével teljesen tisztában vagy.

Ha szükséged van ehhez rövid, lényegretörő információra,
akkor az oldal alján találsz 4 linket, melyek
időtakarékosan elvisznek Téged ezek megértéséig. 

.

Most csak olvass tovább!

.

A gondolatok energiát használnak

Sokat.

Gondolkodásoddal (is) abból az energiából használsz fel,

amit születésedkor a JÓ Isten adott Neked erre az életedre.

Gondolataiddal “pillanatok alatt” elpazarolhatod az összes ajándékot, amit kaptál.

DE

ennek épp a fordítottját is megteheted.

Használhatod bölcsen, SZERetettel, saját javadra, mások javára

és

ekkor sosem fogy el.

Mert ugyan használsz belőle, de

ha okosan és tisztességesen használod,
akkor mindig többet kapsz vissza.

Ez az örök élet titka!

Az örök, EGÉSZséges, boldog élet TITKA!

A tisztességesen használt gondolatok!

.

NE HIDD EL, PRÓBÁLD KI!

.

.

TE is kaptál Istentől 1 tallért! Eltékozlod, vagy bölcsen és SZERetettel használod?
TE is kaptál Istentől 1 tallért! Eltékozlod, vagy bölcsen és SZERetettel használod?

.

.

Bibliából, Máté evangéliumából is kiolvashatod ugyanezt:

.

“Mt 25.13
Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.
Mt 25.14
Úgy lesz, mint azzal az emberrel, aki idegenbe készült.
Összehívta szolgáit, s rájuk bízta vagyonát.
Mt 25.15
Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak csak egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt.
Mt 25.16
Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, s másik ötöt nyert rajta.
Mt 25.17
Ugyanígy az is, aki kettőt kapott, másik kettőt szerzett.
Mt 25.18
Aki egyet kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette urának pénzét.
Mt 25.19
Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott.
Mt 25.20
Jött, aki öt talentumot kapott, és felmutatta a másik öt talentumot:
Uram, öt talentumot adtál, nézd, másik ötöt nyertem rajta. –
Mt 25.21
Jól van, te hűséges, derék szolga – mondta neki ura. – Minthogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe!
Mt 25.22
Jött az is, aki két talentumot kapott, s így szólt:
Uram, két talentumot adtál, nézd, másik kettőt szereztem. –
Mt 25.23
Jól van, te hűséges, derék szolga. Mivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe!
Mt 25.24
Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Ez így beszélt: Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy. Aratsz, ahol nem vetettél, és gyűjtesz, ahol nem szórtál.
Mt 25.25
Ezért félelmemben mentem, elástam a földbe talentumodat. Itt van, ami a tiéd. –
Mt 25.26
Te mihaszna, lusta szolga! – kiáltott rá ura. – Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, s ott is gyűjtök, ahol nem szórtam.
Mt 25.27
Oda kellett volna adnod pénzemet a pénzváltóknak, hogy megjövet kamatostul kaptam volna vissza.
Mt 25.28
Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van!
Mt 25.29
Mert annak, akinek van, még adnak, hogy bőven legyen neki;
akinek meg nincs, attól még amije van is, elveszik.
Mt 25.30
Ezt a mihaszna szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre! Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.

.
Mt 25.31
Amikor eljön dicsőségében az Emberfia és
vele minden angyal, helyet foglal fönséges trónján.
Mt 25.32
Elébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig különválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a kosoktól.
Mt 25.33
A juhokat jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára.
Mt 25.34
Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!
Mt 25.35
Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok.
Mt 25.36
Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek.
Mt 25.37
Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna?
Mt 25.38
Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna?
Mt 25.39
Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna?
Mt 25.40
A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.
Mt 25.41
Ezután a balján állókhoz is szól: Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely a sátánnak és angyalainak készült.
Mt 25.42
Mert éhes voltam, s nem adtatok ennem. Szomjas voltam, s nem adtatok innom.
Mt 25.43
Idegen voltam, s nem fogadtatok be. Nem volt ruhám, s nem ruháztatok fel. Beteg és fogoly voltam, s nem jöttetek el meglátogatni.
Mt 25.44
Ekkor ezek is megkérdezik: Uram, mikor láttunk éhesen vagy szomjasan, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, s nem voltunk szolgálatodra?
Mt 25.45
Erre majd ezt feleli:
Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek.
Mt 25.46
Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.”

.

Forrás: https://mek.oszk.hu/00100/00176/html/mt.htm

.

.

Fent ígértem 4 linket,

a stressz, a hála és a gondolatok működésének
rövid, lényegretörő, időtakarékos, sejtszintű megértéséhez.

Íme:

* A hála működése és hatása EGÉSZségedre, életed hosszára és boldogságára.

* A stressz romboló hatásáról és arról, hogyan tudod ezt a tudást szolgálatodba állítani.

* A gondolatok hatalmáról, működéséről egy beszélgetést hallgathatsz, olvashatsz, ami acélos inspirációt ad ahhoz, hogy mostantól TE is így használd gondolataidat. 

*A pénzed a gondolatod! Vigyázz rá, használ okosan! Gyarapítsd!

*

*

További részleteket hírleveleimben találsz.

Te még nem kapod?
Kérd itt INGYENESEN  SZERetetszint növelő hírleveleimet
5. dimenziós rezgésszintedért, boldog, békés életedért:

SZERetetkori útmutató


*

Kívánom, hogy legyen áldott, szép napod!
SZERetettel: Magdi
Veszelka Magdolna
SZERetetkori tanító tanító

.