Azonnal alkalmazható SZERetetszint növelő tippek * Veszelka Magdolnától

Madách Imre: Az ember tragédiája

Madách Imre fő műve
1862. január 12-én jelent meg;
címe: Az ember tragédiája

Madách Imre, Az ember tragédiája, ONLINE tanfolyam, rezgésszintemelkedés, emberiség, Tiltott gyümölcs, tudatosodás, fejlődés, tanulás, Aranykor

Több, mint 150 éve aktuális.

Kérdései akkor is, ma is sokakat felzaklat, tanít, elgondolkodtat.

„Megy-é előbbre majdan fajzatom”

„Mondottam ember: Küzdj, és bízva bízzál!”

mondatok a legismertebbek Az ember tragédiájából.

ONLINE tanfolyam, rezgésszintemelkedés, emberiség, Tiltott gyümölcs, tudatosodás, fejlődés, tanulás, Aranykor

DE

VAJON mennyit tanultunk belőle

mi, emberek az elmúlt 158 év alatt?

Emberi nyelven, érthetően írta le Madách már másfél évszázada!

Tanultunk belőle?

…vagy ugyanazt a körforgást követjük újra, meg újra?

Madách Imre, Az ember tragédiája, ONLINE tanfolyam, rezgésszintemelkedés, emberiség, Tiltott gyümölcs, tudatosodás, fejlődés, tanulás, Aranykor

Madách Imre, Az ember tragédiája, jóslat, jóslat tanfolyam, ONLINE tanfolyam, rezgésszintemelkedés, emberiség, Tiltott gyümölcs, tudatosodás, fejlődés, tanulás, Aranykor

Madách Imre: Az ember tragédiája teljes szövegét
ide kattintva találod.

Madách Imre, Az ember tragédiája, jóslat, jóslat tanfolyam, ONLINE tanfolyam, rezgésszintemelkedés, emberiség, Tiltott gyümölcs, tudatosodás, fejlődés, tanulás, Aranykor

Madács Imre többi művéért ide kattinthatsz.

Madách Imre, Az ember tragédiája, jóslat, jóslat tanfolyam, ONLINE tanfolyam, rezgésszintemelkedés, emberiség, Tiltott gyümölcs, tudatosodás, fejlődés, tanulás, Aranykor

Javaslom a videót is megnézni.

Nagyszerű színészekkel nézheted, hallgathatod az ÚR üzenetét az emberiségnek

Madách Imre tolmácsolásában.

Madách Imre, Az ember tragédiája, jóslat, jóslat tanfolyam, ONLINE tanfolyam, rezgésszintemelkedés, emberiség, Tiltott gyümölcs, tudatosodás, fejlődés, tanulás, Aranykor

A videóban nem a teljes szöveget találod,

de ezen a linken elolvashatod a teljes művet.

Madách Imre, Az ember tragédiája, jóslat, jóslat tanfolyam, ONLINE tanfolyam, rezgésszintemelkedés, emberiség, Tiltott gyümölcs, tudatosodás, fejlődés, tanulás, Aranykor

Ember, Ádám, Éva, Isten, Föld szelleme, Lucifer, Angyalok, Főangyalok,

Apostolok, Főpap, …

szavaival ismerhetjük meg az akkori, egyben a mai világot

és

a háttérben megbújó erőket, szándékokat, manipulációkat.

Madách Imre, Az ember tragédiája, jóslat, jóslat tanfolyam, ONLINE tanfolyam, rezgésszintemelkedés, emberiség, Tiltott gyümölcs, tudatosodás, fejlődés, tanulás, Aranykor

Aktuálisabb az üzenet ma, mint valaha.

Vajon elegen megértjük mi emberek e mű üzenetét?

Vajon teszünk eleget, hogy

ne tragédiába, hanem Aranykorba torkolljon jövőnk?

Madách Imre, Az ember tragédiája, jóslat, jóslat tanfolyam, ONLINE tanfolyam, rezgésszintemelkedés, emberiség, Tiltott gyümölcs, tudatosodás, fejlődés, tanulás, Aranykor

A mű az emberiség teremtés- és fejlődéstörténetét mutatja be.

Vajon most, 2019-ben merre halad az emberiség?

Az eddigi 5 emberiség (vagy 6?) sorsára jut,

vagy most

felemelkedik a SZERetet útján,

a tudás, erény, erkölcs, tisztesség, igazság létráin felfelé lépkedve?

Madách Imre, Az ember tragédiája, jóslat, jóslat tanfolyam, ONLINE tanfolyam, rezgésszintemelkedés, emberiség, Tiltott gyümölcs, tudatosodás, fejlődés, tanulás, Aranykor

RAJTAD is múlik kedves olvasó!

Rajtad!

Madách Imre, Az ember tragédiája, jóslat, jóslat tanfolyam, ONLINE tanfolyam, rezgésszintemelkedés, emberiség, Tiltott gyümölcs, tudatosodás, fejlődés, tanulás, Aranykor

Azon, hogy mit teszel ma, holnap

önMAGadban, a családodban.

A gondolataidon, szavaidon, tetteiden múlik!

Madách Imre, Az ember tragédiája, jóslat, jóslat tanfolyam, ONLINE tanfolyam, rezgésszintemelkedés, emberiség, Tiltott gyümölcs, tudatosodás, fejlődés, tanulás, Aranykor

NE HIDD EL, PRÓBÁLD KI!

Madách Imre, Az ember tragédiája, jóslat, jóslat tanfolyam, ONLINE tanfolyam, rezgésszintemelkedés, emberiség, Tiltott gyümölcs, tudatosodás, fejlődés, tanulás, Aranykor

Madách Imre: Az ember tragédiája - Mennyit tanultunk belőle mi, emberek az elmúlt 158 év alatt? Tanultunk belőle? ...vagy ugyanazokat a hibákat követjük el újra, meg újra? - Tiltott gyümölcs
Madách Imre: Az ember tragédiája – Mennyit tanultunk belőle mi, emberek az elmúlt 158 év alatt? Tanultunk belőle? …vagy ugyanazokat a hibákat követjük el újra, meg újra? – Tiltott gyümölcs

Madách Imre, Az ember tragédiája, jóslat, jóslat tanfolyam, ONLINE tanfolyam, rezgésszintemelkedés, emberiség, Tiltott gyümölcs, tudatosodás, fejlődés, tanulás, Aranykor

Az ember tragédiája befejező sorai:

ÁDÁM (térdre esve)

Uram, legyőztél. Ím, porban vagyok.

Nélkűled, ellened hiába vívok: Emelj vagy sújts, kitárom keblemet.

LUCIFER

Féreg! feledted-é nagyságodat, Melyet nekem köszönhetsz.

ÁDÁM

Hagyd el azt! Hiú káprázat volt; ez nyúgalom!

LUCIFER

S te, dőre asszony, mondd, mit kérkedel? Fiad Édenben is bűnnel fogamzott. Az hoz földedre minden bűnt s nyomort.

ÉVA

Ha úgy akarja Isten, majd fogamzik Más a nyomorban, aki eltörűli, Testvériséget hozván a világra.

LUCIFER

Fellázadsz-é, rabszolga, ellenem? Fel a porból, állat. (Ádám felé rúg. Az ég megnyílik: az Úr dicsőülten, angyaloktól környezve megjelen.)

AZ ÚR

A porba, szellem! Előttem nincsen nagyság.

LUCIFER (görnyedezve)

Átok, átok!

AZ ÚR

Emelkedjél, Ádám, ne légy levert, Midőn látod, kegyembe veszlek újra.

LUCIFER (félre)

Mint látom, itt családi jelenet Fejlődik, szép talán az érzelemnek, De értelmemnek végtelen unalmas. Legjobb elsompolyognom. (Indul.)

AZ ÚR

Lucifer! Szavam van hozzád is, maradj tehát.

Te meg, fiam, beszéld el, hogy mi bánt úgy.

ÁDÁM

Uram! rettentő látások gyötörtek, És nem tudom, mi bennök a való.

Óh mondd, óh mondd, minő sors vár reám: E szűkhatáru lét-e mindenem, Melynek küzdése közt lelkem szürődik, Mint bor, hogy végre, amidőn kitisztult, A földre öntsd, és béigya porond?

Vagy a nemes szeszt jobbra rendeléd?

Megy-é előbbre majdan fajzatom, Nemesbedvén, hogy trónodhoz közelgjen, Vagy, mint malomnak barma, holtra fárad, S a körből, melyben jár, nem bír kitörni?

Van-é jutalma a nemes kebelnek, Melyet kigúnyol vérhullásaért A kislelkű tömeg?

Világosíts fel, S hálásan hordok bármi végzetet; Csak nyerhetek cserémben, mert ezen Bizonytalanság a pokol.

AZ ÚR

Ne kérdd Tovább a titkot, mit jótékonyan Takart el istenkéz vágyó szemedtől.

Ha látnád, a földön múlékonyan Pihen csak lelked, s túl örök idő vár: Erény nem volna itt szenvedni többé. Ha látnád, a por lelkedet felissza: Mi sarkantyúzna, nagy eszmék miatt, Hogy a muló perc élvéről lemondj?

Míg most, jövőd ködön csillogva át, Ha percnyi léted súlyától legörnyedsz, Emel majd a végetlen érzete. S ha ennek elragadna büszkesége, Fog korlátozni az arasznyi lét.

És biztosítva áll nagyság, erény.

LUCIFER (kacagva)

Valóban, melyre lépsz, dicső a pálya, Nagyság s erény leszen tehát vezéred, E két szó, mely csak úgy bír testesülni, Ha babona, előitélet és Tudatlanság álland mellette őrt.

Miért is kezdtem emberrel nagyot, Ki sárból, napsugárból összegyúrva Tudásra törpe, és vakságra nagy.

ÁDÁM

Ne gúnyolj, óh, Lucifer, csak ne gúnyolj: Láttam tudásod tiszta alkotását, Nagyon hideg volt ottan e kebelnek.

De, óh, Uram! ki fog feltartani, Hogy megmaradjak a helyes uton? Elvontad tőlem a vezérkezet, Hogy a tudás gyümölcsét ízlelém.

AZ ÚR

Karod erős – szived emelkedett: Végetlen a tér, mely munkára hív, S ha jól ügyelsz, egy szózat zeng feléd Szünetlenül, mely visszaint s emel, Csak azt kövesd.

S ha tettdús életed Zajában elnémúl ez égi szó, E gyönge nő tisztább lelkűlete, Az érdekek mocskától távolabb, Meghallja azt, és szíverén keresztűl Költészetté fog és dallá szürődni.

E két eszközzel álland oldalodnál, Balsors s szerencse közt mind-egyaránt, Vigasztaló, mosolygó géniusz.

Te, Lucifer meg, egy gyürű te is Mindenségemben – működjél tovább:

Hideg tudásod, dőre tagadásod Lesz az élesztő, mely forrásba hoz, S eltántorítja bár – az mit se tesz – Egy percre az embert, majd visszatér. De bűnhödésed végtelen leend Szünetlen látva, hogy mit rontni vágyol, Szép és nemesnek új csirája lesz

ANGYALOK KARA

Szabadon bűn és erény közt Választhatni, mily nagy eszme, S tudni mégis, hogy felettünk Pajzsul áll Isten kegyelme.

Tégy bátran hát, és ne bánd, ha A tömeg hálátlan is lesz, Mert ne azt tekintse célul, Önbecsét csak, ki nagyot tesz, Szégyenelve tenni másképp; És e szégyen öntudatja A hitványat földre szegzi, A dicsőet felragadja,

Ámde útad felségében Ne vakítson el a képzet, Hogy, amit téssz, azt az Isten Dicsőségére te végzed, És ő éppen rád szorulna, Mint végzése eszközére: Sőt te nyertél tőle díszt, ha Engedi, hogy tégy helyette.

ÉVA

Ah, értem a dalt, hála Istenemnek!

ÁDÁM

Gyanítom én is, és fogom követni. Csak az a vég! – csak azt tudnám feledni!

AZ ÚR

Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!

.

Madách Imre, Az ember tragédiája, ONLINE tanfolyam, rezgésszintemelkedés, emberiség, Tiltott gyümölcs, tudatosodás, fejlődés, tanulás, Aranykor

.

Gyakorlati SZERetetszint növelő tippek

Gyakorlatban alkalmazható Szellemi megoldási lehetőségeket mutatok

hírleveleimben, tanfolyamaimban, írásaimban.

.

Azonnal használható tudás

Az azonnal alkalmazható és működő, gyakorlati tudás

ijesztően kevés helyen fellelhető,

mert

a szellemi tudás, a SZERetetszint növelés napi használatba való átültetése

hihetetlenül hosszú folyamat.

.

Amikor 1 gyakorlat elkészül,

akkor pedig jön a további fejlesztés, hogy

a következő lépcsőfokokra is eljuthassunk,

ami még további tesztelés, fejlesztés, ismét tesztelés, ismét fejlesztés, tovább és tovább,

mire mindenki számára használható lesz egy következő szint…

.

Tudom, hogy Neked is örömödre szolgálna

egy gondosan kidolgozott, időtakarékosan használható,

valóban működő, 5. dimenzióba fejlesztő,

SZERetetszint növelő gyakorlatsor!

.

Épp ezért állítottam össze

az 5. dimenziós rezgésszintre (=Aranykorba) emelő,

egyszerű, praktikus, SZERetetszint növelő gyakorlatokat.

.

Olyan módszereket, melyek az emberi test struktúráját is átalakítják,

felfejlesztik az 5. dimenziós SZERetetszintre.

Előképzettség nélkül használható.

Gyakorlott önfejlesztők számára is szellemi gyönyörhöz vezet.

.

MIÉRT?

Miért szükséges testünk rezgésszintjét felemelni?

Azért, mert a várva várt Aranykor,

=a békés, örömteli, szabad, boldog, SZERetetteli világ

mindannyiunktól testi fejlettséget is igényel.

.

Nemcsak a közismert fizikai szinten,

hanem

a test SZERetet-befogadó képességének szintjét is fel kell fejlesztenünk

aranykori rezgésszintnek megfelelő szintre.

.

Azért, mert
lehetőséget kaptunk arra,
hogy
TESTBEN emelkedhessünk fel az 5. dimenziós SZERetetszintre.

Most először!

Ehhez viszont a 3. dimenziós test nem alkalmas.

Nem tud megélni az 5. dimenzióban a 3. dimenziós test,

mint ahogyan

a hal sem tud a szárazföldön meglenni.

.

ÉPP EZÉRT
Szellemi edzéstervet készítettem.

.

Konkrét, egyszerű gyakorlatok, érthető, precíz leírások.

.

Ezeket a gyakorlatokat nem más embertől tanultam,

nem másoktól hallottam,

nem olvastam,

ezeket saját Felsőbb énemtől, magasabb dimenziós önvalómtól kaptam.

.

Működnek.

Nekem is, családomnak is.

Tíz évestől a 88 évesig mindenkinek.

Hitetlennek, hívőnek, szkeptikusnak, ellenállónak,

elfogadónak, szorgalmasnak, lustának,

félelemmel teltnek, bátornak, vakmerőnek, nemtörődömnek egyaránt.

.

Meglepően gyorsan segítenek hagyományos testi tüneteken is.

Több tucatszor bizonyítottak már!

.

2 letesztelt, kipróbált gyakorlatsort mutatok be most,

amit

kezdőknek is és profi szellemi önfejlesztőknek is szívből ajánlok.

.

Máshol nem találsz ilyet!

Ma még nem.

Amit tudnunk kell, hogy

az Aranykorhoz
saját MAGunk 5. dimenziós szintre fejlesztése
a nulladik lépés.

.

Az egyik megoldásom ehhez

a Misztikus-mágikus rezgésszintemelő ONLINE tanfolyam,

erről itt olvashatsz részleteket,

a másik pedig a VALÓDI, 7 napos, rezgésszintemelő MINI e-mail tanfolyam,

amiről itt olvashatsz.

.

Ahhoz, hogy eljussunk
az 5. dimenzióba =Aranykorba

és tartósan ott is tudjunk maradni,

természetesen, visszacsúszás, és erőlködés nélkül,

ahhoz először

2 lényeges pillért kell MAGunkban kiépíteni.

.

Az egyik, hogy szokásunkká váljon az 5. dimenziós rezgésszint,

=Aranykori SZERetetszint,

az ezen a szinten való viselkedés, gondolkodás, cselekvés, érzelem,

a másik pedig,

hogy az alacsonyabb dimenziós tapasztalatainkat összegyűjtsük, tudatosítsuk,

és stabil lépcsőt építsünk belőle, hogy ne zuhanjunk visza újra, meg újra a szakadékba.

.

Ezért készültek és készülnek

legújabb tanfolyamaim,

ezért fejlesztek, tesztelek folyamatosan.

A dimenzióváltásodat nem tudja megtenni helyetted senki,

Neked kell békés, kiegyensúlyozott, örömteli, szabad, tudatos,
boldog életet teremtened MAGadnak.

Ez a TE saját BELSŐ MUNKÁD.

.

Ezt a belső munkát kívánom egyszerűvé, érthetővé tenni és a leginkább időkímélővé.

.

…bár ha egyszer beleérzel a gyakorlatok valódi hatásába,

akkor az egyik legfelemelőbb időtöltéseddé válik!

Könnyű, felemelő, megnyugtató, SZERetetteli, szabad élmény!

Valódi szellemi élvezet!

NE HIDD EL, PRÓBÁLD KI!

.

.

.

Ha eddig eljutottál az olvasásban, akkor
fogadd nagy tiszteletem!

Köszönöm Neked, hogy együtt gondolkodunk! 🙂

.

ÍGY tudunk együtt érdemi változást létrehozni bolygónkon
a BOLDOG, SZERetetteli, szabad, egyre tudatosabb, fejlődő élet felé!

A magasabb rezgésszintű bolygó és emberiség felé!

KÖSZÖNÖM NEKED!!!

.

.

További részleteket hírleveleimben találsz.

Te még nem kapod?                 .


Addig is legyen áldott, szép napod!
SZERetettel: Magdi
Veszelka Magdolna
SZERetetkori tanító tanító