MESE (?) az ÖRDÖGRŐL

Részlet Veszelka Magdolna: EZOterikus BIBLIA 1. papírkönyv  5. kiadásából

Megbocsátás, elengedés, elfogadás, 2020. - EZOterikus biblia 1. Veszelka Magdolna

MESE (?) az ÖRDÖGRŐL

Ha rögtön a meséhez akarsz ugrani, akkor katt ide!

.

Hogyan találtam rá erre a mesére

és miért került bele a könyvbe?

.

Sok kérdés merült fel bennem ÉLETem során és mindig kerestem a válaszokat.

Amire nem találtam, arról ISTENt „faggattam”.

Korábban „nem volt időm“ figyelni, mit mond;

„sebeim ápolgatása” közben „lett”.

Legelőször arra akartam választ, hogy

hogyan létezhet Ördög – aki „rossz”, aki árt, aki bánt,

ha Isten mindenható;

vagy vajon ez is Isten akaratával történik?

Ő akarja;

Ő engedi, hogy az Ördög ártson, bántson, romboljon?

Hogy fér össze ez a SZERetettel?

.

Arról kétségem sem volt (ma sincs), hogy

Isten MAGa a tiszta SZERetet!!!

…de nem tudtam összeegyeztetni Istent és a gonoszságot.

Ha létezik Isten is és Ördög is,

akkor logikus MAGyarázatot akartam kapni arra, hogy

miért, mi okból, mi célból….

.

Így került elém egy ismeretlen szerző meséje.

Elolvastam és értelmet nyert az ördőg létezése!

Itt most TE is elolvashatod a mesét,

bár átírtam több helyen azt, amit találtam.

.

Ha Téged is érdekel a válasz,

hogy miért létezik ilyen teremtmény, mint az ördög,

akkor kérlek,

MOST tegyél félre mindent és
figyelmesen olvass tovább légy szi!

.

…és íme az idézet a könyvből:

.

“MESE (?) az ÖRDÖGRŐL

Egyszer volt, hol nem volt,
volt egyszer, valamikor nagyon régen, hogy
az ÚR kigondolta, hogy megteremti a FÖLDet.
Meg is teremtette azt – és amikor
az Égbolton tündökölt az újszülött bolygó,
végigsétált virágos zöld dombjain, tarka völgyein,
csodálta madárdaltól csilingelő erdőit, gyönyörködött kristálytiszta vizeiben.
Határtalan SZERetettel nézett minden egyes teremtményére!
Figyelte az állatokat és a növényeket; a fákat és a virágokat.
Figyelte a tengereket és a hegyeket;
azután figyelte az EMBEReket.
SZERette mindanynyiukat – és azok is SZERették ŐT.
Így haladt az idő…
…egyszer csak elszomorodott az ÚR.
Észrevették ezt az Angyalok,
akik körülötte voltak és aggodalmasan kérdezték:
„Miért könnyezel Uram?”
Az ÚR pedig szomorúan így válaszolt:
„Elnéztem az Embert és láttam, hogy
mennyire SZERet engem és
ettől nagy boldogság költözött szívembe!
Aztán rájöttem, hogy
ez a SZERetet csakis azért van, mert én vagyok az EGYetlen!
Nem azért SZERet, mert engem választott,
hanem azért, mert senki más nincs rajtam kívül,
akit SZERethetne.
…tovább gondolkodva így folytatja:
„Szabad akaratot szándékozom adni Neki,
hogy SZERethessen, amikor úgy akarja és
ne SZERessen, amikor nem akarja.
Tudni akarom:
tényleg engem SZERet-e, vagy
jobban SZERetne valaki mást, ha rajtam kívül mást is megismerne.
Azt akarom, hogyha az Ember azt mondja:
>>SZERetem az URAT!<<
ez azért legyen, mert úgy döntött:
engem SZERet!
Ehhez viszont kell lennie választási lehetőségnek.
Kell lennie valakinek, aki más, mint én.
Aki teljesen más!
Kell valaki, aki
ellentétesen cselekszik, mint én és
arra buzdítja az Embert, hogy ne SZERessen engem.
Azt akarom, hogy
minden egyes Ember a saját szabad akaratából dönthesse el, hogy
velem marad-e; engem SZERet-e,
vagy mással tölti szívesebben ÉLETét…

.

Úgy gondoltam Angyalok,
közületek lesz EGY, aki más;
aki hozzám képest ellentétesen cselekszik.
Mondjátok hát!
Melyikőtök tenné meg ezt a kívánságomra?
Melyikőtök hozná meg azt az áldozatot, hogy
másképp viselkedik, mint én?
Ki vállalja?
Ki kísérelné meg az EMBERt velem szembefordítani
azért, hogy mindenki a saját szívében dönthessen:
ki az, akit választ?
Őt, vagy engem???
Erre az Angyalok nagyon megrémültek…
Elfordították fejüket és könnyeztek.
Az ÚR pedig közéjük lépett és megkérdezte mindegyiküket:
„Megtennéd ezt értem?”
„Megtennéd ezt értem?”
„Megtennéd ezt értem?”
„Ki ÉLne és cselekedne
épp ellentétes szándékkal, mint én?
Ki tenné meg ezt a kedvemért?
Ki hagyná el ezért a Mennyeknek Országát?
Ki?”

.

…de az Angyalok csak tovább sírtak és azt mondták:
„Én nem, ó Uram! Én nem! Ne kérd ezt tőlem!”
…és elfordultak…
Az ÚR pedig ezeket hallván
leült a legMAGasabb hegyre; annak is a legtetejére és
nagy-nagy bánat töltötte el a szívét.
…nagy sokára odajött Hozzá a FÉNY Angyalainak legragyogóbbika, szívének legkedvesebbje:
Lucifer Arkangyal.
Lucifer – az Arkangyal – akinek neve szó szerint:
>> FÉNYhozó <<.
A hatalmas Lucifer Arkangyal letérdelt az ÚR elé,
kezét az Ő kezébe tette és úgy könnyezett.
Könnyein át ajánlotta fel az ÚRnak
saját kiűzetését a Mennyeknek Országából.
Elvállalta az EMBER megkísértését,
hogy az megismerhesse és gyakorolhassa a szabad akaratot…
„Hát nincs senki más, aki megtenné ezt értem?
Csak Te volnál az SZERettem?
El kell, hogy veszítselek?”– kérdi az ÚR.
A döbbent csendben az ÚR felállt, majd
az összes Angyali teremtmény előtt kihirdette döntését.
A döntés úgy szólt, hogy
Lucifernek el kell hagynia a Mennyek Országát.
Száműzni kell Őt azért, hogy elcsábítsa az EMBERt ISTENtől;
hogy az EMBER alkalmazhassa és megtapasztalhassa a szabad akaratot.
Mindezt a megbízatást el kell felejtenie Lucifernek – és arra sem emlékezhet, hogy Ő eredendően FÉNY-Angyal.
Mihály Arkangyal kapta azt a feladatot, hogy
gondoskodjon Lucifer távozásáról – és felejtéséről.
Luciferhez e szavakat intézte az ÚR:
„Az EMBER féljen Tőled!
Tarts FÉLelemben és kísérts meg mindenkit;
minden férfit és nőt!
Bizony mondom, még azt az EGYet is meg kell kísértened!
Azt az EGYet is, akit a nevemben küldök az EMBERek közé;
meg kell kísérelned elcsábítani még Őt is!
Senki-senki nem tudhat erről az egyezségről!

.

Azért, hogy enyhítsem szenvedésedet,
megkapod a feledés jótékony fátylát és a bolygót, ahová száműzlek.
Ezen felül teljesítem még egy kívánságodat.
Mi legyen az? Mit kívánsz?”
…és akkor Lucifer, a Hajnali Csillag még egyszer utoljára felnézett az ÚR ragyogó, FÉNYarcára és
azt kérte, hogy valahányszor egy EMBER elfordul Tőle – az Ördögtől – és ISTENhez fordul,
engedtessék meg Neki, hogy egyetlen órára ott állhasson a Mennyeknek kapujában és
hallgathassa, hogyan énekelnek testvérei az ÚR trónja előtt.
…és az engedélyt megkapta.
Ezután Lucifer búcsút vett testvéreitől.
A sötét szemű Uriel, az ezüstszárnyú Gábriel és a gyöngéd Rafael könnyezték és átölelték Őt.
Mihály, a harcos Arkangyal pedig – feladata feletti meglepetésében – hangosan felordítva megragadta Lucifert és messzire elhajította Őt az ÚR színe elől!
…és akkor egy álló nap és egy teljes éjjel zuhant Ő,
útján végig FÉNYesen ragyogva,
mint egy hullócsillag – zuhant, zuhant – míg el nem érte hátralévő ÉLETe helyszínéül szolgáló csodálatos bolygót:
a FÖLDet.
Azon ősi nap óta állja az ÚRnak adott szavát:
kísérti az EMBERt az ÚR ellenében.
…és valahányszor megtagadják Őt,
egy kurta órácskára ott áll a Mennyeknek kapuja előtt,
mint egy rendíthetetlen fekete szikla.
Ott áll – testvérei pedig odagyűlnek a kapuhoz – és szívhez szólóan énekelnek Neki.
Ő kiszomjazva issza MAGába a fenséges égi dallamból
az ÚR határtalan SZERetetét…

.

…és amint eltelik az egy óra,
azon nyomban tovatűnik – és immár megerősödve folytatja tovább ISTENi küldetését:
újult erővel KÍSÉRTI az EMBEReket…

/ismeretlen szerzőtől – szabad átiratban/”

Folytatás az EZOterikus BIBLIA 1-ben

.

Javaslatom:
Gondolkodj el ezen!
Gondold végig, hogy eddig mit gondoltál az ördögről
és most hogy látod őt?
Változott a véleményed?

.

Írta: Veszelka Magdolna az EZOterikus BIBLIA-1. című könyvben.
Rendeld meg MOST ezt a papírkönyvet,
hogy válaszokat kapj, melyek emelik rezgésszintedet

és

a gyakorlatokat is bármikor használni tudd,
hogy a lehető legkönnyebben,
legszórakoztatóbban haladj az 5. dimenzó felé.

.

.

Itt megrendelheted
Veszelka Magdolna: EZOterikus BIBLIA 1.

című papírkönyvének 5. kiadását.

A könyv gyakorlatait nem találod meg máshol.

MOST, amíg ezt a kiírást itt látod, addig 10.000 Ft + postaköltségért tudod megszerezni a papírkönyvet, ami egy esszencia. Három az egyben: egy tanfolyami előadás leirata +1 VIP energetikai tisztító gyakorlat +egy 5. dimenzióba emelő SZERetetszint növelő gyakorlat esszenciája.

Ne habozz! Vidd el most!

SZERelem, Abraham Hicks, 5. dimenziós szeretetszint, szeretetszint növelő tippek, rezgésszintemelés - Tiltott gyümölcs, Pozitív gondolatok, SZERetet, Aranykor, 5. dimenzió, rezgésszint emelés

ÍGY tudunk érdemi változást létrehozni bolygónkon
a BOLDOG, SZERetetteli élet felé!

A magasabb rezgésszintű bolygó és emberiség felé!

Együtt!

KÖSZÖNÖM NEKED!!!

SZERelem, Abraham Hicks, 5. dimenziós szeretetszint, szeretetszint növelő tippek, rezgésszintemelés - Tiltott gyümölcs, Pozitív gondolatok, SZERetet, Aranykor, 5. dimenzió, rezgésszint emelés

Olvasói véleményeket itt olvashatsz

SZERelem, Abraham Hicks, 5. dimenziós szeretetszint, szeretetszint növelő tippek, rezgésszintemelés - Tiltott gyümölcs, Pozitív gondolatok, SZERetet, Aranykor, 5. dimenzió, rezgésszint emelés

További részleteket hírleveleimben találsz.

Te még nem kapod?
Kérd itt INGYENESEN  SZERetetszint növelő hírleveleimet
5. dimenziós rezgésszintedért, boldog, békés életedért:A SZERetet tanítása- Rezgésszintemelés az 5. dimenzió felé! - tiltottgyumolcs.hu

.

Kívánom, hogy legyen áldott, szép napod!
SZERetettel: Magdi
Veszelka Magdolna
SZERetetkori tanító tanító

.

Egy táplálékkiegészítő akkor jó, ha HAT - szerintem! Szerinted???
Egy táplálékkiegészítő akkor jó, ha HAT – szerintem! Szerinted???

.

*