♥ Sasszem – Szórakozás, izgalom és SPIRITualitás – film és a tanulsága

Szórakozás, izgalom és SPIRITualitás

Elgondolkodtató FILM és a tanulság

2 órás mozifilm erős idegzetűeknek

 

Sasszem – 117 perces amerikai filmdráma

Hol a magánélet a technikai fejlődésben?

A filmben két idegent összehoz

egy rejtélyes telefonhívás.
  
A hívó fél a hétköznapok technológiáját használva
követi minden lépésüket, és úgy tűnik, mindent lát…
 
Első nézésre döbbentő!
Borzalmasan.
Azért mutatom,
hogy együtt tegyünk azért, hogy
elkerüljük a hasonló eseményeket.
Tegyünk együtt azért, hogy elkerüljük a hasonló eseményeket.
  
…mert a jövő végtelen lehetőségei között
hasonló események sokasága is ott van.

DE nem kell, hogy meg is történjenek itt a 3. dimenzióban!

 
…MERT az, hogy mi az, ami a végtelen lehetőség közül
megvalósul,
és mi az, ami nem lesz valóság,
az
kizárólag csakis azon múlik,
hogy mi emberek,
mi egyének
mit teszünk, mire gondolunk,
mi az, aminek gondolati, érzelmi energiát adunk
és mi az, aminek nem.
  
A “rossz dolgok” megelőzése,
a prevenció gondolata
sajnos
nem elég nagy erő ahhoz,
hogy az emberek megmozduljanak valamiért.
 
Ez az én tapasztalatom.
 
Az ijedtség, a FÉLelem, az aggodalom, a rémképek azonban sokszor adnak annyi erőt, hogy megmozduljunk, hogy tegyünk valamit.

 

Bízom benne, hogy az
ebben a filmben bemutatott rémkép
nem semmittevést vált ki Benned,

hanem
erőt, energiát ad Neked ahhoz,
hogy MOST azonnal tegyél valamit,
ami felemel Téged, mint egyént,
ami felemeli az EMBEREKET
és
felemeli a VILÁG jóság-szintjét,
felemeli a VILÁG SZERetet-szintjét,
felemeli a VILÁG rezgés-szintjét,
hogy
messze magasan állj Te is
és
mindenki más is
az ehhez
hasonló események rezgés-szintje fölött!!!
Erőt, energiát ad Neked ahhoz, hogy MOST azonnal tegyél valamit
 

…ami egyben azt jelenti, hogy akkor ezek,

=az ilyen események

a NEM MEGVALÓSULT zónában maradnak!

 
Megerősítésként újra:

A VILÁGot az egyÉNek fogják helyrehozni,

nem a politikusok,
nem a kormányok!
 
Tehát
RÁD van szükség ahhoz,
hogy olyan VILÁG legyen a valóságunk,
amilyenre vágyunk!
  
Amiben
SZERetet van, béke, kreativitás, alkotás, fejlődés,
ahol természetes valóságunk lesz
 
a boldogság,
a SZERetet,
az EGÉSZség,
a fiatalság,
a gazdagság…

 

…és ezt MOST kell elkezdenünk
TUDATOSAN építeni,
nem akkor, amikor már késő lesz!

 
MOST kell tenni, most kell tanulni
NAPI szinten ezért!
  
Mit kell tenni?
 
SZERetni ÖnMAGad,
SZERetni a családod,
SZERetni az embereket,
SZERetetet sugározni,
alkotni,
elKÉPzelni
és
minél több időt eltölteni azzal,
hogy
olyan jövőKÉPet nézel
gondolataid KÉPernyőjén, amire vágysz!

 

…és a

Rezgésszintedet kell megemelni!

Olyan rezgésszintre,
ahol boldog vagy, ahol tökéletesen EGÉSZséges vagy,
ahol békességben, harmóniában, SZERetetben, bőségben vagy!
 
Bőségben pénzügyileg,
bőségben SZERetetteli kapcsolatokban,
 
bőséges sikerélményed van,
…és minden szépben, jóban is bőségben vagy, amire még vágysz!
  
Ha beletörődünk abba,
ha arra készülünk,
ha azt gondoljuk, azt vizualizáljuk,
hogy
 
a filmben látható hajmeresztő VILÁG lesz a jövőnk,
vagy
más hasonló nem kívánt VILÁG jön,
akkor

azzal mi MAGunk adjuk hozzá a mentális energiánkat,
a teremtő energiánkat, =mi teremtjük meg azt!

 
=mi MAGunk valósítjuk meg mindazt,
amire nem vágyunk.
még egyszer:

akkor mi MAGunk valósítjuk meg mindazt,
amire nem vágyunk.

=> Nem mások valósítják meg
a nem kívánt, nem vágyott VILÁGot,
hanem
mi MAGunk adjuk hozzá ÖNKÉNT
energiánkat, teremtő erőnket,
teremtő gondolatainkat,
 
hitünket, elvárásaink erejét,
tetteink, szavaink
mindent legyőző teremtő erejét!

Nem az számít, hogy az eddigi gondolataink, tetteink, szavaink, hitünk, elvárásunk összessége
(eredője) milyen irányba mutat,

 hanem

csak az számít, hogy mostantól
merre kormányozzuk a VILÁGUNK hajóját!

 
Mi vagyunk a tömeg!
Te vagy a tömeg!
 
Nem mutogathatunk másra, hogy
a tömegek gondolata
háborúba, ínségbe, szűkösségbe,
viszályba, rabszolgaságba viszi a VILÁGOT!
   
   
Főként akkor nem teheted ezt,
ha vannak, akik hallgatnak a szavadra!
 
Főként akkor fontos mindez,
ha mások számára TE VAGY A mértékadó!
  
Akár néhány ember számára,
akár csak a családod számára,
akár több, vagy SOK EMBER számára!
  
  
A TE szándékodnak, határozottságodnak,
SZERetet-szintednek,
felemelő rezgés-szintednek
erősebbnek kell lenni,
mint
amilyen erősek
mások FÉLelmei, bizonytalansága, rémképei…
  
   
MERT TE tudod
az Ő gondolataiknak, szavaiknak, tetteiknek
a
SZERetet-szintjét, rezgés-szintjét megemelni,
TE tudod megteremteni,
hogy
a TÖMEGEK gondolatai, szándékai, vizualizációi
olyan TÉNYEKET valósítsanak meg,
ami olyan jövőt vetít, amiben mindannyian szívesen élnénk!
Még egyszer:

Nem másokon, nem a többieken múlik!

Az egyÉNeken, a tömegen múlik minden!

TE vagy a tömeg!

 
TE +én vagyunk a tömeg!
 
Mi egyÉNek alkotjuk a TÖMEGET,
a Kollektív Tudatot!
 
Nem mások, nem külsősök, nem kívülállók, nem tőlünk független emberek,
 
hanem MI!
 
TE + ÉN!!!
 
TEHÁT
mi tudjuk olyan irányba kormányozni a gondolatainkat, szavainkat, elvárásainkat, hitünket szavainkat, tetteinket,

=a VILÁGOT,

amerre menni akarunk!
Mi, TE + ÉN tudjuk olyan irányba kormányozni a gondolatainkat, szavainkat, hitünket, tetteinket, =a VILÁGOT, amerre menni akarunk!
 
Ne hagyd hát az ellenerőknek,
ne hagyd hát az ellengondolatoknak,
hogy elhatalmasodjanak Rajtad
 
csak azért,
 
mert racionálisan, logikusan gondolkozva
ezt mutatják a tények,
ezt mutatják az eddigi történések, szándékok, média, kormányok, politikusok, pénzemberek, …stb…

 

Ne hagyd az ellenerőknek,
ne hagyd az ellen-gondolatoknak,
hogy elhatalmasodjanak Rajtad

 
csak azért,
 

mert racionálisan, logikusan gondolkozva
ezt mutatják a tények,
ezt mutatják az eddigi történések, szándékok, média, kormányok, politikusok, pénzemberek, …stb…

 
 
MERT
lehet, hogy minden tény ezt mutatja!
 
Lehet!
 
DE
a tények a múltat mutatják.

A tények a múlbeli gondolataink, szavaink, tetteink következménye!

 
nem a tények határozzák meg a jövőt!
A tények a jelen.

A JÖVŐT a jelen gondolataink, jelen szavaink, jelen tetteink alakítják.

 

A jövőt MINDEN PILLANATBAN mi alakítjuk!

 
EGYÜTT!!!
 
Gondolatainkkal, szavainkkal, tetteinkkel!
 
 
…és ha a múlt gondolataival létrehozott jelenbeli tények
nem azt mutatják,
amit mi SZERetnénk, hogy legyen,
 
akkor igen gyorsan
és határozottan és erőteljesen,
 
de

SZERetettel, jószándékkal, örömmel

el kell kezdenünk
mást vetíteni a jövőnkbe!
 

vagyis:

MÁSKÉPP kell gondolkodnunk,
másképp kell beszélnünk,
másképp kell cselekednünk,
mást kel várnunk =vizualizálnunk =teremtenünk!

MÁS gondolatokat kell választanunk!
MÁS gondolatok hajójára kell felülnünk!

MÁS gondolatokat kell választanunk! MÁS gondolatok hajójára kell felülnünk!
 

Egészen addig kell ebbe napi szinten időt, energiát, figyelmet, tetteket tennünk,

amíg

az ÚJ TÉNYEK

azt a jövőt mutatják, amit mi SZERetnénk!

   
…mert mi mindannyian ugyanazt SZERetnénk!
SZERetetet, békességet, boldogságot, bőséget.

…akkor teremtsük meg együtt!

Miután először megnéztem ezt a filmet
és eltelt egy kis idő az első sokk-hatás után
és
összeszedtem a gondolataimat,…
 
…több megoldás is eszembe jutott!
   
…mert több jó megoldás is létezik,

hogy minden ehhez hasonló esetet

el tudjunk kerülni!!!

…hogy egyénileg is elkerülhessük
és mindenki más is elkerülhesse ezt!
  
Egyértelmű, hogy a rezgésszintemelkedés
a legfőbb
és nulladik lépés,
hogy velünk, mint egyénnel ne történhessen ehhez hasonló eseménysor,
 
globálisan pedig
=a megoldás mindenki számára
az egyének összefogása,
=több egyén =TE +én +még mások

egyéni rezgésszintemelkedése,
hasonló szándéka szükséges!

Globális megoldáshoz az egyének összefogása =TE + ÉN + MÁSOK egyéni szándéka szükséges!
  
Nem felülről,
nem a kormánytól,
nem a politikusoktól kell ezt várni!
   
Nem Ők a megldás!
    

A megoldás TE VAGY!!!

 

Nem felülről,
nem a kormánytól,
nem a politikusoktól kell ezt várni!

   
Nem Ők a megldás!
    

A megoldás TE VAGY!!!
A megoldás a TE kezedben van!

  
Ezért munkálkodom immár több, mint
3 évtized óta célirányosan azon,
hogy
az életünk egyre több területét ismerjem meg,
hogy egyre több területet
megtanuljak irányítani
és
olyan módon tudjam ezt a tudást
tovább adni, megtanítani,
hogy
azt bárki könnyűszerrel tudja alkalmazni.
  
  
Ezeket osztom meg Veled folyamatosan
évek óta
a hírleveleimben, könyveimben, tanfolyamaimon!!!
  
  
Mindegyik módszer, gyakorlat, gondolat, amit ajánlok, fejlesztek,
ezt a célt szolgálja, hogy
a SZERetet egyre magasabb szintjeire jutva
  
olyan rezgés-szintre tudjunk emelkedni,
ahol kizárt a fenti filmben látott lehetőség,
mert
ott,
  
azon a magasabb rezgés-szinten
csakis mindenki számára
jó, SZERetetteli, kellemes, boldog
esemény történik!
Magasabb rezgésszinten, a SZERetet szintjén NINCS kudarc, nincs ellenség, nincs fájdalom
  
A magasabb rezgés-szinten
csak a JÓ, csak a SIKER, csak a SZERetet létezik.

Az alacsony rezgésszintű ROSSZ, a KUDARC, az ELLENSÉGESKEDÉS
csak alacsony szinten tud működni.

…de ahhoz,

hogy a magasabb rezgésszint megvalósuljon,
fel kell építenünk azt!
  

Neked és nekem!

  
Véletlenül nem fog megvalósulni!
 
TENNÜNK KELL ÉRTE!
 
Én készen állok rá
és
megteszem, ami rajtam múlik!

DE

Nem az a fontos,
hogy most pontosan tudod-e,
hogy
milyen lépésekre van szükség,

hanem az a fontos,
hogy

mihamarabb elindulj

és megtedd az első lépést.


Például a kristályokkal és az Intelligenciákkal.

 

Egyik nagyszerű lépcsőfok a 4. generációs programozott kristályok használata.

Eddigi tanulmányaimat mind használom és beépítem ezekbe a kristályokba.

Ennél egyszerűbb, ennél gyorsabb, ennél hatékonyabb rezgésszintemelő módszert még nem láttam.

…de NE HIDD EL, PRÓBÁLD KI!

…és még valami:

Azért vagyok rendkívül lelkes
a 4. generációs programozott kristályokért,

mert

a kristály Intelligenciák

be tudják hozni azt a lemaradást,
amit mi okoztunk saját magunknak.

Kevés időnk van ahhoz,
hogy egyénként is és emberiségként is
felfejlődjünk arra a rezgésszintre,
=tudatosságszintre =SZERetetszintre,
ahol egy Aranykori
=SZERetetkori ember él.

Erre égi segítség nélkül  nem vagyunk elegek.

Nem tudunk eljutni a rendelkezésünkre álló idő alatt
az Aranykor = SZERetetkor rezgésszintjére.

A tanulás önmagában már nem elég!

Mi még egy egyszerűbb világban nőttünk fel.
Elég volt, ha szorgalmasan tanultunk.
Ma már más világ van.

Szükség van égi segítségre,
de nem tudják az emberek, kihez fordulhatnak ilyen kéréssel.

EZÉRT jók a kristályok.

Nem kell kényelmetlen helyzetbe hozni MAGát senkinek.

Nem kell kitennie MAGát rosszalló tekinteteknek.

Egyszerűen zsebre teszi a kristályokat
és máris emelik rezgését minden pillanatban.

Nem kell róla meggyőzni senkit.

Segítenek
a Teremtők, az Angyalok, a magas szinten álló Intelligenciák,
hogy sejtszinten átalakulhasson a Test,
hogy a Tudatalatti programok kicserélődjenek
a SZERetet legmagasabb szintjén rezgő programokra.

Segítenek,
hogy a szükségtelen, hátráltató programok
előnyösre cserélődjenek.

Olyanra, AMI szükséges ahhoz,
hogy bejussunk az Aranykorba = a SZERetetkorba!

 

Használd ki TE IS a Kristályokban rejlő erőt!

Vidd el a 4. generációs Felpörgető csomagot:
Auratisztító szett, szupertáplálék szett, hála boldogság pénz szett
és 1 hónap múlva látod az eredményt.
Katt ide a részletekért!

 

NE HIDD EL, PRÓBÁLD KI! ♥

Katt ide légy szi, itt találod azokat a kristályokat, amikkel eddig elkészültünk

Hamarosan küldöm a következő infókat.

Addig is legyen szép napod!
SZERetettel: Magdi
Veszelka Magdolna
SZERetetkori tanító tanító