Azonnal alkalmazható SZERetetszint növelő tippek * Veszelka Magdolnától

Benned van a teljes mesterlét! Tudod MAGadban aktiválni! Te! Most! [FILM] Holografikus világegyetem

Kezdetben volt az űr, tele végtelen lehetőségekkel, amelyek közül Te egy vagy. Ébreszd fel a tobozmirigyed! Élesítsd a tudatosságod! Lépj be az egyetemes tudatba! Egy világ, egy Tudat! “A teljes mesterlét ott van minden egyes Emberi Lényben és ti ezt most elkezdtétek aktiválni.” Kryon Mester

Holografikus világegyetem

Film és a film szövegének leirata

.

Nem azért ajánlom figyelmedbe ezt a filmet,
mert minden szavával egyetértek.

Korántsem.

Azért sem ajánlom, hogy TE minden szavát elhidd.

Egyáltalán nem.

.

Azért ajánlom, mert ha megismersz egy nem szokványos nézőpontot,

akkor

nagy eséllyel kinyílik néhány ajtó a képzeleted zárt falán

és

ki tudsz tekinteni más, új, általad eddig még nem ismert igazságokra.

Azért ajánlom még,

mert

rengeteg olyan igazságot találsz benne,

amit eddig eltitkoltak előlünk!

Szükség van a bölcsességedre!

Szükséges, hogy el tudd dönteni, hogy mi az, ami igaz,

mi nem.

.

A lényeg igazából TE VAGY!

Mindig TE VAGY A LÉNYEG!!!

A lényeg az, hogy felébreszd MAGadban a KÉPességeidet.

A fontos az, hogy kicsalogasd lelkedből, szívedből

azokat a bölcsességeket, erőt, hatalmat,

ami mindig is ott VOLT BENNED,

de

eddig nem figyeltél rá,

észre sem vetted, nem hitted, nem gondoltál rá,

nem merted MAGadénak tekinteni.

.

Amit SZERetnék ezzel a filmmel is,

hogy

nézz befelé, nézz MAGadba,

ismerd meg, fogadd el nagyszerűségedet

és

kezdd el bátran használni mindazt az erőt, hatalmat, tudást,

ami BENNED VAN!

Ami a TIÉD!

.

Nem számít, hogy eddig nem használtad!

Ami számít az, hogy vedd észre, kapcsold be és használd!

Örömödre, boldogságodért, szabadságodért!

Így legyen!

.

.

A film leirata:

Figyelmeztetés

Ennek a filmnek a témája, amit éppen megnézni készülsz,
az életed egy döntő jelentőségű titkát fedi fel.

A témára való tekintettel,
nagyon figyelmesen kell végignézned,

amely alapvetően megváltoztathatja azt, ahogyan az anyagi világot látod.

.

Ennek a filmnek a tartalma
nemcsak egy másfajta megközelítés vagy filozófiai gondolat;

ez egy olyan tény, amelyet újabban a tudomány is bebizonyított.

.

Az érzékeléseink, amelyeket megfigyelünk,
jöhetnek akár egy mesterséges forrásból is.

Képzeljük el, hogy
ki tudjuk venni az agyunkat a testünkből
és behelyezzük azt egy üvegdobozba.

Vegyünk egy számítógépen,
amelyen minden fajta információ le van mentve.

Elektromos jelekké alakítva
mentsünk le erre a számítógépre
képeket, hangokat, szagokat stb.

.

Csatlakoztassuk a számítógépet
az agyunkban lévő érzékelő központokhoz
és küldjük el a lementett adatokat az agyunknak.

Amint az agyunk érzékeli ezeket a jeleket,
az általuk közvetített információt fogja látni és megélni valóságként.

.

A videó magyar feliratos, forrás: Holographic Universe FULL movie
A téma fontossága miatt, alább a teljes magyar felirat:

.

A Titok az anyagon túl

Az ember a születésétől fogva úgy véli, hogy
az anyagi világ, amely körülveszi, egy abszolút valóság.

Ebben a feltételezésben nő fel és
erre a nézőpontra alapozza az egész életét.

Jóllehet, a modern tudomány felfedezései
egy egészen másfajta alapvető valóságot fedeztek fel,
mint amit feltételezünk.

Valamennyi információnkat a külvilágról
az ötfajta érzékelésünk közvetíti;

a világ, amit ismerünk, abból áll,
amit a szemünk lát,
a fülünk hall,
az orrunk szagol,
a nyelvünk ízlel és
a kezünk tapint.

.

Az ember erre az öt érzékre hagyatkozik születésétől kezdve,

ezért a külvilágot csak úgy ismeri,

ahogyan ezek az érzékelésmódok közvetíti azt számára.

.

A tudományos kutatás azonban

egészen másfajta fedezéseket tett arról,

amit külvilágnak nevezünk.

Mindez nagyon fontos titkokat tárt fel az anyag kapcsán,

amely felépíti a külvilágot.

.

A kortárs gondolkodó, Frederic Vester,

a következőképpen fejti ki a lényegét annak,

amit a tudomány felfedezett:

„Egyes tudósok azon állítása, miszerint
az ember egy képmás,

minden tapasztalás ideglenes és megtévesztő,

valamint hogy

a világegyetem egy árnyék,
úgy tűnik napjaink tudománya által bizonyosságot nyer.”

.

Hogy jobban ábrázolhassuk ezt az anyag mögött rejlő titkot,

gondoljunk a látásunkra,

mint azon érzékelésünkre, amely a legátfogóbb információt nyújtja számunkra külvilágról.

Hogyan látunk?

Az aktív látás fokozatosan valósul meg.

.

A látás pillanatakor a fotonoknak nevezett fénynyaláb

egy utat tesz meg a tárgytól a szemünkig

és átmegy a szemlencsén, majd tükröződik azon

és a retinán összpontosul a szem hátsó részén.

Itt elektromos jelekké alakulva az idegsejtek által

az agy hátsó részén lévő vizuális központba jut.

Az aktív látás valójában az agy ezen részén helyezkedik el.

.

Az összes képet ami életünk során látunk

és az összes eseményt, amit átélünk,

valójában ebben a parányi és sötét részben tapasztaljuk.

.

Akár ez a film, amelyet éppen nézel,

akár a tájkép amit akkor látsz, amikor a horizontot fürkészed,

valójában ezen a néhány négyzet-centiméteren helyezkedik el.

Most nézzük meg alaposabban mit is jelent ez.

.

Amikor azt mondjuk, hogy látunk,

valójában annak a hatását látjuk,

hogy a fény eléri a szemünket

és

képpé áll össze az agyunkban

elektromos jelekké alakulva.

.

Amikor azt mondjuk, hogy látunk valamit,

valójában ezeket az elektromos jeleket figyeljük meg az agyunkban.

.

Egyébként van még egy tény, amit észben kell tartani;

az agy maga el van zárva a fénytől

és

a belseje teljesen sötét,

ennél fogva lehetetlen az agynak közvetlen kapcsolatba kerülnie a fénnyel.

.

Egy példán keresztül megmagyarázhatjuk ezt az érdekes helyzetet.

Tegyük fel, hogy van előttünk egy égő gyertya és látjuk ennek a fényét.

Amíg a gyertya fényét látjuk,

a koponyánk belsejében és az agyunkban teljesen sötét van.

A gyertya fénye sosem világítja meg az agyunkat és látóközpontunkat,

jóllehet egy színes és fényes világot látunk a sötét agyunkban.

.

Ugyanez a helyzet többi érzékünkkel is;

a halást, a tapintást, az ízlelést és a szaglást,

mint elektromos jeleket érzékeli az agy.

.

Így az agyunk az életünk során nem kerül közvetlen kapcsolatba a rajtunk kívül lévő anyaggal,

hanem csak ennek az agyban keletkező elektronikus lenyomataival.

.

Ezen a ponton feltételezhetjük azt is, hogy

meg vagyunk tévesztve a külső anyag ezen esetleges lenyomatai által.

A külvilág az agyunkban

Ezek a fizikai tények arra késztetnek minket,

hogy

levonjunk egy vitathatatlan következtetést.

.

Ha minden,

amit látunk, tapintunk, hallunk és észlelünk az anyag,

akkor

a világ vagy az univerzum

csak elektromos jelek halmaza az agyunkban.

.

Például

amikor látunk egy madarat a külvilágban,

valójában ez a madár nem a külvilágban van,

hanem az agyunkban.

.

A fényrészecskék, amelyek a madárról visszaverődnek,

elérik az agyunkat

ahol elektromos jelekké alakulnak.

Ezeket a jeleket

az idegsejtek a látóközpontba juttatják az agyunkban.

A madár, amit látunk tehát,

elektromos jelek összessége az agyunkban.

.

Ha a jelek áramlása az agyunkban megszakadna,

a madár képe hirtelen eltűnne.

.

Ugyanígy, a madár hangja, amit hallunk,

szintén az agyunkban van.

Ha ennek áramlása a fülünktől az agyunkig szintén megszakadna,

nem lenne hang.

A madár formája, amit látunk, és a hangja, amit hallunk,

egyszerűen csak az elektromos jelek agy általi értelmezése.

További lényeges pont,

amit figyelembe kell vennünk, a távolságérzékelés.

Például a távolság közted és monitor között

nem más, mint a tér érzete, amely az agyban formálódik.

És ugyanígy, azok a tárgyak, amelyek távolinak tűnnek valakinek a nézőpontjából,

valójában képek, amelyek az agy bizonyos részén vetülnek ki.

.

Például ha valaki a csillagokat nézi az égbolton,

úgy véli, hogy azok több millió fényévre vannak tőle.

Nos csillagok éppenséggel benne vannak, az agyának a látóközpontjában.

.

Te, aki nézed ezt a filmet,

nem a szobában vagy, ahogy hiszed,

hanem ellenkezőleg, a szoba van Benned.

Amikor a testedre nézel, úgy véled, benne vagy,

de ne feledd, a tested is csak egy az agyadban formálódó kép.

Eddig csak egy „külvilágról” beszéltünk, amely az agyban formálódó érzékelés.

Ugyanakkor ha sosem tudunk közvetlenül érintkezni a külvilággal,

hogyan lehetnénk egyáltalán biztosak abban,

hogy

egy ilyen világ egyáltalán létezik?

Nos, sehogyan sem!

.

Az egyetlen valóság, amit annak nevezünk,

az észlelések világa, amelyet az agyunkban élünk meg.

Ha elképzelsz valamit, ami az elméden kívül létezik,

az valójában egy észlelés.

Az észlelés, amit megfigyelünk, származhat akár egy mesterséges forrástól is.

Ezt szemléltethetjük konkrét példával is.

.

Tegyük fel, hogy az agyunkat a testünkből kivéve egy üvegtartályba helyezzük,

legyen még itt továbbá egy számítógép,

amelyen minden információt lehet tárolni.

Végül vigyünk át minden elektronikus jelet,

amelyek az érzékelésünkből erednek

(képek, hangok, szagok)

erre a számítógépre.

.

Kapcsoljuk össze a számítógépet az agyunk érzékelési központjával

és küldjük át neki a számítógépről az elmentett érzékeket.

Ahogy az agyunk érzékeli ezeket az elektromos jeleket,

látni fogja és át is éli ezeket az érzékeléseket.

Erről a számítógépről küldhetünk jeleket az agynak

a saját kedvünk szerint is.

.

Például küldhetünk az agynak olyan jeleket is,

amelyeket akkor érzékelünk (látunk, hallunk vagy tapintunk),

amikor épp egy íróasztalnál ülünk.

Ebben az állapotban az agyunk azt fogja gondolni,

hogy ő egy üzletember, aki éppen az irodájában ül.

Ez a képzelt világ egészen addig fennállna,

amíg érkeznek a számítógépből az impulzusok.

Soha nem jönnénk így rá, hogy mindössze egy agyunk van csak.

Valóban nagyon könnyű azt látnunk és hinnünk,

hogy az érzékelés valódi, bármiféle anyagi kapcsolódás nélkül;

álmunkban pont ez történik.

.

A világ egy álom

Számodra a valóság mindaz,

amit meg tudsz fogni a kezeddel vagy a szemeddel látsz.

Álmaidban pedig ugyanúgy tudsz fogni a kezeddel és látni a szemeddel,

noha valójában se kezed, se szemed nincs ilyenkor,

továbbá semmilyen megfogható vagy látható dolog sincsen.

Az anyagi valóságként való felfogása annak,

amit az álmodban érzékelsz,

azt jelenti, hogy meg vagy tévesztve.

.

Például egy ember, aki mélyen alszik az ágyában,

egy egészen más világban láthatja magát az álmában.

Álmodhatja azt, hogy egy pilóta

aki egy hatalmas repülőgépen vezet éppen.

Ráadásul nagy erőfeszítéseket tehet azért,

hogy vezesse ezt a gépet.

Mindeközben egyetlen lépést sem tett az illető az ágyától.

.

Álmában találkozhat a barátaival is,

beszélgethet velük, ehetnek és ihatnak is együtt.

Csak amikor felébred az illető, akkor veszi észre észre, hogy mindez megtévesztés volt.

Ha képesek vagyunk

könnyedén élni egy nem valós világban az álmainkban,

ugyanez igaz lehet a mi világunkra is.

Amikor felébredünk egy álomból,

nincs logikus okunk azt gondolnunk, hogy

nem egy még hosszabb álomban vagyunk,

amit a „valódi” életnek nevezünk.

Annak oka, hogy az álmunkat fantáziavilágnak tekintjük,

a világunkat pedig valóságnak,

egyszerűen a szokásainkban és az elfogultságunkban van.

.

Ezt azt sugallja, hogy

akár felébredhetnénk a földi életünkből is,

amiről azt hisszük, hogy éppen benne élünk,

akárcsak ahogyan az álmunkból szoktunk felébredni.

.

Kicsoda az érzékelő?

Mindezen tények után felmerül az alapvető kérdés:

ha minden fizikai esemény, amit érzékelünk, csak megtévesztés,

mi a helyzet az agyunkkal?

Miután az agyunk is csak anyag,

akárcsak a karunk, lábunk, vagy bármilyen tárgy,

ez szintén csak egy észlelés, ahogy minden más tárgy.

.

A következő példa jobban megvilágítja ezt.

Tegyük fel, hogy meghosszabbítjuk az idegrendszerünket,

amely behálózza az agyunkat,

és elválasztjuk tőle az agyunkat.

.

Ekkor láthatjuk azt a szemünkkel és megérinthetjük az ujjainkkal.

Így megérthetjük azt, hogy

az agyunk sem más, mint megtévesztés,

amelyet a látás és tapintás érzékei formálnak.

Mindezek után

mi az a tudat, ami lát, hall és érzékel egyéb módon,

ha nem az agyunk az?

.

Ki az aki lát, hall, tapint és érzi az ízeket és illatokat?

Ki is az a valaki, aki

gondolkodik, következtet, tapasztal,

és mindenekelőtt aki azt mondja,

hogy én vagyok én.

Korunk egyik jelentős gondolkodója,

Ken Wilber, szintén ezt a kérdést teszi fel.

A görögök óta filozófusok gondolkodnak a „szellemről a masinában”,

az „apró emberről az apró emberben” stb.

.

Hol van az én, az a valaki, aki használja az agyát?

Ki az, aki tudatosítja a tudás aktusát?

Ahogyan Assziszi Szent Ferenc mondta:

„Amit keresünk, az az, aki lát”.

Valójában ez a metafizikai lény,

aki az agyat használja, lát és hall, a lélek.

.

Amit anyagi világnak nevezünk,

az érzékelések halmaza,

amit a lélek lát és érez.

Csakúgy, ahogyan a testünknek, amivel álmunkban rendelkezünk

és az anyagi világ, amit álmunkban látunk,

nincs fizikai valósága,

az univerzumnak, amiben helyet foglalunk,

és a testünknek, amink van,

szintén nincs fizikai valósága.

.

A szellem a valódi abszolút létező.

Az anyag csak érzékeléseket tartalmaz,

amit a szellem lát.

Igen, még ha az ezzel ellentétes feltételezésből indulunk is ki,

miszerint az anyag valóságos,

a fizika törvényei, a kémia és a biológia

mind arra következtetésre vezet, hogy

az agyag illúzióból áll össze,

valamint a hogy a metafizikai lényeg a valóság.

Ez az anyagon túli titok.

.

Ez a titok annyira bizonyos,

hogy

megijeszt egyes materialista tudósokat,

akik úgy vélik, hogy az anyag az abszolút létező.

.

Lincoln Barnett, tudományos szakíró

így fogalmaz az Univerzum és Dr. Einstein című könyvében:

„Az objektív valóságnak egy érzékek általi árnyékvilágra történő visszavezetésével a tudósok a filozófusokkal együtt tudatába kerültek az emberi érzékek ijesztő korlátainak.”

.

Ezen tények szembesítenek minket egy nagyon jelentős kérdéssel:

ha az anyagi világ mindössze a lélek érzkelése,

akkor mi a forrása ennek az érzékelésnek?

A kérdés megválaszolásához figyelembe kell vennünk,

hogy az anyagnak nincs önmagából eredő léte,

hanem csak érzékelés,

ennélfogva ezt az érzékelést egy másik erőnek kell okoznia,

ami az jelenti, hogy teremtettnek kell lennie.

.

Továbbá ennek a teremtésnek folyamatosan kell történnie.

Ha nem volna folyamatos és pillanatnyi a teremtés,

az, amit anyagnak nevezünk, egyszerűen eltűnne.

.

Ezt szemléltethetjük a tévével is,

amin egy adás megy éppen, addig amíg a jeleket sugározzák.

Ha az adás sugárzása megszűnik, a kép is eltűnik a tévében.

.

A valódi abszolút létező

Tehát ki az, aki a lelkünkkel láttatja

a Földet, az embereket, a növényeket, a testünket

és minden mást, amit látunk?

Elég egyértelmű, hogy van egy felsőbb alkotó/teremtő,

aki teremtette az egész anyagi univerzumot.

Ez valamennyi érzékelésnek az összessége,

ami/aki megállás nélkül folytatja a a teremtést.

Mivel ez a teremtő ilyen hatalmas teremtést visz véghez,

bizonyosan végtelen hatalma és ereje van.

.

Minden érzékelés, amit létrehoz,

az ő akaratától függ és

minden pillanatban ural mindent, amit teremtett.

(…)

Ez a videó nyereség szerzése nélkül megosztható mindenkivel,

akit kutatási vagy oktatási célból érdekel.

Ez a film felhasznál részleteket más filmekből és forrásokból.

.

Ezek a felhasználása méltányos módon történt a közérdek javára.

Meggyőződésünk, hogy mindez felülírja a szerzői jogokat

és az átvett anyagok felhasználása nem igényel semmiféle jóváhagyást a tulajdonosa részéről.

A Videó tartalma olyan tényekkel foglalkozik,

amelyek ma már tudományosan is bizonyítottak.

Jóllehet, egyes tényeket szándékosan kihagynak az oktatásból

és a fősodrású tudományos képzésből.

Néhány tény emellett mélyebb kutatást is igényel.

Némelyek felfedezhetőek

az ezoterikus iskolák, titkos társaságok és vallások tanításaiban is.

Ezeket tényeket ugyanakkor

álfilozófiai és teológiai gondolatokkal vegyítik,

amelyekben keverednek a féligazságok és a fikció.

A Holografikus Világegyetem (Minden illúzió) 3., 4., és 5., része

igyekszik rászűrni a tényekre a megértésnek egy magasabb szintjén,

ugyanakkor a legtöbbek számára, akik a vallás, közoktatás és fősodrású média által vannak programozva,

továbbra is hihetetlen marad a film témája

és elutasítják azt mint összeesküvés-elméletet és sci-fit.

.

Megláttam a lényegét, hogy a titkos társaságok hogyan látják a kabbalát, az ősi egyiptomi-zsidó miszticizmus kabbaláját.

Ez egy módszer az információ kódolására a matematika és számok rendszerében.

Ez az egyik legősibb tudás, amellyel ember valaha rendelkezett,

és ami titokban volt tartva és csak azok számára lett átadva,

akik a beavatási folyamaton átmentek.

Senki sem tudja, hogy honnan jön.

Elmondhatom, hogy már jóval azelőtt is létezett,

hogy zsidók a képbe kerültek;

a zsidók csak átvették és megőrizték ezt, valamint tovább örökítették.

Ez a lényege minden titkos tudásnak;

metafizika, valódi tudomány, amelyről egyikünk sem tud semmit valójában.

A titkos társaságok tagjai sosem merték egyetlen nyelven sem leírni,

hogy mi az, amit tudnak, amit őriznek,

mert valaki ellophatta volna és felfedhette volna titkot.

Ezért titkos kódolási rendszert használtak a rejtett, okkult tudáshoz.

.

A kód nem jelent rosszat, ördögit vagy sátánit,

a kód egyszerűen csak rejtettet jelent,

ez minden.

Szóval megtartották ezt a tudást

és okkulttá tették egy kódolt írásrendszerrel.

.

A matematika, a számok egy módszer,

az építészet egy másik.

Valaki csodálkozik azon, hogy miért volt egy egész szervezetük,

amit szabadkőművességnek neveztek?

Azt gondoljuk, hogy falakat építettek?

Bizonyosan ezt tették,

de minden fal, amit építettek,

a megőrzött titkot tartalmazza,

ami kódolva van az építményekben,

azok arányaiban és a matematikai formulákban,

geometriai formákban…

Minden kódolva van.

A Szent Grál

A Szent Grál valójában magasabb ezoterikus tanoknak az eszköze.

Nem egy tárgy,

hanem egy információhalmaz,

amelynek eredete kabbalisztikus.

A Szent Grál a legmagasabb kabbalisztikus titok,

amely azt mutatja meg, hogy

a fizikai anyag molekulánként átalakítható

az ősi héber betűkké és számokká…

és a valóság természete valóban egy illúzió.

Úgy véljük, hogy a világűr üres, az anyag pedig szilárd,

de lényegében nincsen olyan, hogy anyag és így az nem is szilárd.

.

Vegyünk egy atomot.

Úgy gondolunk rá, hogy ez egy szilárd gömb…

aztán azt mondjuk, hogy nem, mégsem az, hanem egy kis kis vibráló pontszerű anyag

egy valószínűségszerűen lebegő elektronfelhő közepén,

amely a semmiből jön elő.

Aztán kiderül, hogy még ez sem igaz:

az elmélet a valószínűségszerűen lebegő és semmiből előtűnő elektronfelhőről.

Az atommag is, amelyet sűrűnek véltünk,

valójában a semmiből bukkan elő, akárcsak az elektronok.

A legbiztosabb, amit mondhatunk erről a nem valódi anyagról az, hogy

ez inkább olyan, mint egy sodródó koncentrált információdarab.

A testünk szilárdnak tűnik, de nem az.

Mikroszkóp alatt masszív, vibráló energiát látunk.

Minden energia.

Mivel a testünk egy hologram,

az anyagtranszportálás egy titkos technológiájával

a molekulaszerkezetet lebontható és újra összerakható egy adott helyen.

Van-e a tudati sík magában a világűr szerkezetében?

Van-e tudat a fizikán túl?

Ez a titok a megvilágosodáshoz, amit a tudósok igazolhatnak:

az, hogy a tudat síkja valóban létezik, sőt az ősrobbanást megelőzően is létezett?

1974-ben Fritz-Albert Popp német biofizikus bebizonyította a biofotonok létezését. Minden biológiai rendszer közvetít fényt és információt. Az emberi aura. Az emberi aura a minket körülölelő saját energiamezőnk, amely a fizikai korlátokon túllép. Ez a legtöbbek számára láthatatlan; a lélek egy fényes meghosszabbítása.

A biofotonjaink közvetítik a tudatunkat és az információt, akárcsak ahogyan hangokat és a tévéképeket közvetítik a rádió- és mikrohullámok. Az auránkban lévő információ megfigyelhető és számítógépen tárolható. Most már tudjunk mérni a nagyságát, egyenletességét és integritását a kisugárzó energiának, amely valamennyi emberi energiaközpontból kisugárzik.

Az atomoknak van aurája – az atomok miniatűr rádióállomásként kommunikálnak.

Dr. Walter Schempp:

Az intelligens atom? Az atomok beszélnek egymással, folyamatosan információt cserélve. A mindent látó szem Évezredeken keresztül a spirituális információkat titokban tartották. Különböző vallások és kultuszok papjai és papnői az életüket szentelték annak, hogy a többieket távol tartsák a titkuktól és spirituális tudásuktól. Valamennyi különböző spirituális társaságnak és vallásnak világszerte megvolt a titkos információja.

Aztán egyszer csak a 60-as évek a közepén a titok hirtelen lelepleződött. Majdnem mindegyik spirituális csoport feltárta a dokumentumait egyidejűleg. És az információ, amit titkon őriztek évezredekig, elérhetővé vált.

Miért?

Azért, hogy változásokat hozzanak a világba és tanítsák a régi „egy-világ-vallást”. Sokáig a csillagászok úgy gondolták, hogy ami odakint látható, az ott is van.

Vagy nem tudtak a valóság nem látható részéről, vagy úgy vélték, hogy az nem fontos.

Pedig a valóság nem látható része sokkal nagyobb, mint a látható rész és bizonyosan fontosabb is.

A látható része a valóságnak sokkal kevesebb, mint 1%-a az egésznek, szinte semmi. A láthatatlan univerzum a valódi otthonunk. Vannak dolgok még az elektromágneses spektrumon túl is, amelyeket épp csak kezdünk feltárni.

A válasz abban a tényben keresendő, hogy a számítógépek szilikonból épülnek fel, mi pedig szénből: a szilikonhoz és szénhez kötődő viszonyhoz kapcsolódik. Az ősi egyiptomiak ismerték a tobozmirigy titkát: a dimenziókat, a harmóniát és a hullámszerű világegyetemet. A világunkban minden hullámszerű, amit néha hullámformájúnak vagy hullámjeleknek nevezünk.

A testünk, az égitestek, az univerzum, abszolút minden hullámszerű.

A dimenziószintek nem egyebek, mint különböző hullámhossztartományok. Az egyetlen különbség a mi dimenziónk és más dimenziók között az alaphullámhossz.

Akárcsak egy tévénél vagy rádiónál: mikor átkapcsolunk, egy másik hullámhosszra hangolunk át, így pedig mást látunk a tévéképernyőn vagy hallunk a rádióban. Ugyanez a helyzet a dimenziószinteknél: ha megváltoztatnád a tudatod hullámhosszát, ezáltal a tested hullámhosszát is áthangolnád ezen univerzuméhoz viszonyítva, szó szerint eltűnnél ebből a világból, és átlépnél egy másikba; amelyiket épp választod. A Földnek vannak láthatatlan dimenziói.

Több mint 20 éve a NASA tudósai pontosan megerősítették, amit David Sereda hallott. Ezen (hallhatóvá sűrített) nem hallható „Nap hangja” felől érdeklődik a NASA. Minden test az univerzumban hangot bocsát ki a szerkezetének megfelelően.

Minden test egyedi hangot ad. Ha átlagoljuk az összes test hangját ebben az univerzumban és három dimenzióban, akkor 7,23 cm-es hullámhosszt kapunk ami e dimenzió OM (AUM) hangja. A Bell Laboratóriumban mutatták ki ezt a hullámhosszt, nem pedig egy spirituális ember mutatott rá valahol egy barlang előtt ülve.

Ahogy dimenziószintek között felfelé haladsz, a hullámhossztartomány rövidül, az energia pedig nő. Ahogy dimenziószintek között lefelé haladsz, a hullámhossztartomány hosszabbodik, az energia pedig csökken, mert ritkább lesz.

Csakúgy, mint egy zongorán: hely van a hangok között, így amikor leütsz egy hangot, ez máshol helyezkedik el, mint a következő hang. Ebben hullámszerű univerzumban, amiben vagyunk, pontos helye van a következő dimenziónak is.

Ez egy egyedi hullámhossztartományt jelent a miénkhez viszonyítva.

A legtöbb civilizáció kozmoszban érti az univerzum alapjait és tudják, hogyan közlekedjenek a dimenziók között.

Ha egy kromatikus skálán minden hangot egy körrel ábrázolunk, 13 körünk lesz.

Minden kör egy fehér vagy fekete billentyűt jelöl és az utolsó sötét kör a tizenharmadik, egyúttal a következő oktáv kezdete.

A fekete kör jelöli a 3. dimenziót ezen az illusztráción, ami a mi ismert univerzumunk. A 4. kör a negyedik dimenzió.

A 12 további kör bármely két hangjegy vagy dimenzió között egy nagyobb mintázat másolata/ismétlődése.

Mindez holografikus.

Ha tovább megyünk, minden jel között további 12 jelet találunk, ami az egész mintázatának a másolata.

Ez lefelé és felfelé is végtelenszer ismétlődik.

Ezt harmonikus geometriai folyamatnak hívják.

Ha tovább tanulmányozzuk ezt, azt találjuk, hogy minden egyes hangskála amit felfedeztünk, különbözőképpen érzékelhető oktávot alkot.

További felfedezhető univerzumok!

12 fő dimenzió és 132 aldimenzió van minden oktávban.

A folyamat pedig örökké ismétlődik.

Ez az ábra egy oktávot jelöl.

A 13. jel ismétlődik, ez után pedig egy újabb oktáv van. Van egy oktávnyi univerzum ez „alatt” és egy oktávnyi e „fölött”, és mindez elméletileg a végtelenségig tart.

Tehát amilyen nagynak és végtelennek tűnik ez az univerzum – ami egyébként csak egy illúzió -, úgy végtelen számú egyéb útja létezik annak, hogy kifejezzük az egy valóságot.

És minden egyes dimenzió különbözik bármelyik másiktól.

Minden egész univerzum között és minden aldimenzió között nincsen semmi, abszolút semmi.

Minden teret űrnek (hézagnak) neveznek.

A hézagot az egyes dimenziók között az egyiptomiak …-nak, a tibetiek pedig bardonak nevezik.

Minden alkalommal, amikor átmész az egyik dimenzióból a következőbe, egy köztes fekete hézagon haladsz keresztül.

Egyes hézagok feketébbek, mint a többi, és ezek a feketébbek az oktávok között vannak.

Az oktávok között lévő hézagok „erősebbek”. Fontos megérteni, hogy most olyan szavakat használunk, amelyekkel nem tudjuk teljesen elmagyarázni a fogalmat.

Ez az oktávok közötti hézag nevezhető a nagy hézagnak.

Olyan ez, mint egy fal, amin keresztül kell menned, hogy egy magasabb oktávba jussál.

A mátrix-univerzum nagy építésze és geometrikusa sajátos helyekre rakta ezeket a hézagokat egy bizonyos okból, ami nemsokára világossá válik. Mindegyik dimenzió egymásra épül és a téridőben minden pont tartalmazza valamennyit.

Ez a tetraéder csillag Leonardo rajzával a háttérben az egyik legjelentősebb erről szóló munka.

Amit éppen nézel, kétdimenziós,

de nézd háromdimenziósan.

Minden emberi test körül létezik egy tetraéder csillag,

amilyet itt is mutatunk.

Ahogy Richard Hoagland is rámutatott

az amerikai NASA-ról szóló munkájában,

kezdjük tudományosan is újra felfedezni ezt a mezőt.

Akárcsak ahogyan Leonardo körül van ábrázolva,

a bolygók, csillagok és még nagyobb testek körül is van ilyen.

.

A Világunk egy hologram.

A GEO600 kísérlet

„Ha a GEO600 eredménye az, amire gondolok, akkor mindannyian egy hatalmas kozmikus hologramban élünk.” Craig Hogan, az assztrofizikai részecskekutató Fermilab központ igazgatója.

A kvantummechanika egy készlete az alapelveknek, amely fizikai valóságot írja le az anyag atomi szintjén, valamint szubatomi szinten.

Más fizikai elméletektől eltérően a kvantummechanika nem egy vagy két tudós felfedése volt.

Azokat akik részt vettek ebben, alapító atyáknak hívják.

De néhányuk felfedezése már évezredekkel ezelőtt ismert volt az uralkodó elit számára.

A kvantumfizika most rámutat, hogy a kísérletet végző személy hatással van a kimenetelre.

Másként fogalmazva a tudat megváltoztathatja a kísérlet kimenetlét, attól függően, hogy mit hisz.

Vannak továbbá olyan aspektusai a feltételezéseinknek, amiket igaznak tartunk, de lehet, hogy egyáltalán nem azok.

Holografikus univerzum

A mindent látó szem

A tobozmirigy az egyik belső elválasztású mirigy.

Ez a mirigy úgy néz ki, mint egy szem és bizonyos szempontból szó szerint egy szemöldök; kerek, és van egy nyílása.

Ebben a nyílásban van egy lencse, amely a fényt fókuszálja.

Ez homorú és belülről színes.

Akárcsak egy mobiltelefonnak egy beépített vezeték nélküli adóvevője, a harmadik szem lehetővé teszi a kommunikálást a fény más szintjeivel és hozzáférést tesz lehetővé a magasabb dimenziókhoz és asztroszintekhez.

Az ősi egyiptomiak megértették a dinamikát, harmóniát és a hullámszerű univerzumot.

Az ősi testvéri szervezetek

templomokat és kamrákat építettek,

hogy

erősítsék a hangokat, fényeket és frekvenciákat,

hogy

befolyásolják a rezonanciát a templomokon belül.

.

Az egyiptomi királyi dinasztia

titkos rituálét mutathatott be a piramisok kamráiban,

hogy

növeljék a tobozmirigyük méretét,

így hozzáférhettek több frekvenciatartományhoz,

ezáltal több dimenzióhoz és asztrálsíkhoz.

Ez nagyon bölcsé és kreatívvá is tette őket,

élesítve a tudatszínjüket és

hozzáférést biztosítva az egyetemes tudathoz,

ezáltal a magasabb tudáshoz.

.

Amíg a saját vérvonalukon tovább örökítették a tudást,

a tömegeket tudatlanságban és szolgaságban tartották.

Egészen mostanáig…!

Ezeket a rítusokat születéskor mutatták be.

Lehet, hogy a régi uralkodói réteg néhány tagjának a koponyája ezért volt annyira megnyúlva?

A tobozmirigy mérete teniszlabdányi is lehet ilyenkor.

Tekintve a tobozmirigy hatalmát és működését,

miért nem foglalkoznak vele egyáltalán a fősodrású csatornák?

Miért nem tanítják az iskolában?

MIÉRT?

Azért, mert a tobozmirigy a hatalmunk forrása

és az uralkodó elit ezt tudja.

.

Mindent látó szem

A mindent látó szem, amelyet egy piramisban ábrázolnak és az egydollároson is szerepel,

nem az ördög vagy Lucifer szeme, ahogyan a fősodrású egyházi vallások hitetik velünk.

Semmi sem áll távolabb az igazságtól.

A mindent látó szem valójában a tobozmirigy!

A tobozmirigyet fenyőtobozként ábrázolják

Az Új Világrend azért használja ezt a szimbólumot,

mert kontrollálni akarja a hatalmunk forrását

és ezáltal teljes irányítás alatt akarnak minket tartani.

12 éves korra a tobozmirigy mazsola nagyságú

és nemcsak, hogy nincsen kihasználva,

hanem még baljósabban sötét módon van kihasználva.

Bizonyított tudományos igényű tanulmányok mutatnak rá,

hogy az ivóvízhez kevert folyadék

nemcsak tompítja a tobozmirigyet, hanem ki is kristályosítja.

.

Oltóanyagok, nátrium-glutamát, ízfokozók, színező adalékanyagok, kötőanyagok, tartósítószerek és tömő anyagok szintén hozzájárulnak ehhez.

Ahhoz, hogy felébreszd a tobozmirigyet,

a felsorolt dolgokat – amelyek csak töredékek – nélkülöznöd kell a diétádból.

Az is fontos, hogy

kikapcsold a tévédet és a rádiód legalább egyszer egy évben.

.

Milyen világképet kap ő vajon?

Milyen értékeket kap?

Kinek a gyereke ő?

A tiéd, vagy a hálózaté/rendszeré?

Vedd vissza a gyerekedet!

Kapcsold ki a tévét!

.

Az anti-szabadkőműves Bill Schoebelen

kifejti a maga vallási verzióját a mindent látó szem valódi lényegéről.

Ez egy nagyon misztikus szimbólum,
aminek az illuminátus-szabadkőműves jelentéséről szeretnék beszélni ma este,

ami talán meglepi önöket, amiért előre elnézést kérek.

De amit ez jelent, Lucifer szeme,

akár hiszik, akár nem, az valójában egy emberi szervre utal,

amelyik az egyik legkifinomultabb…

A tobozmirigy felébresztésével

felgyorsíthatod a tanulási és emlékező képességedet,

erősítheted az intuíciódat, bölcsességedet, kreativitásodat,

élesítheted a tudatosságodat, pszichés képességeid és tapasztalataid.

Az emberek észre fognak venni valamit rajtad.

Keresztül látsz a fényeken és a propagandán.

Többet nem akarsz a tévére vagy rádióra figyelni,

minthogy keresztüllátsz a manipuláción.

Látni fogod, hogy

szórakoztattak téged és bébicsősz módjára beszéltek hozzád.

A médiát kibírhatatlan fecsegésnek érzed.

Mindenen átlátsz és jól fogod érezni magad ettől.

.

„Kómából ébredtem vajon?”

A meditáció, olvasás, vizsgálódás és a puszta kíváncsiság

az egyénről, a világról és a világegyetemről

szintén előidézik a felébredést.

Most rajtad a sor!

.

Mindent látó szem

Kezdetben volt az űr
tele végtelen lehetőségekkel,

amelyek közül Te egy vagy.

.

Ébreszd fel a tobozmirigyed!

Élesítsd a tudatosságod!

És lépj be az egyetemes tudatba!

Egy világ, egy Tudat

Forrás:
https://harmoniaban.org/holografikus-vilagegyetem >>>

.

.

.

.

Milliárdnyi és milliárdnyi gondolat van a környezetünkben.

Mindannyian, TE IS

szándékod szerint válogatod ki a gondolattengerből a gondolatokat,
melyeket életed részévé akarsz tenni!

.

Attól függően, hogy

tudatosan, szándékod szerint válogatsz-e,

vagy csak sodródsz mások gondolathullámában,

attól függ, az emberi minőséged!

.

Ettől függ, hogy az emberi minőség melyik lépcsőfokán tartasz most.

.

DE NEM SZÁMÍT, hogy hol tartasz!

MERT

Nincs jó és nincs rossz hely.

Nincs jó és nincs rossz válasz.

CSAK AZ SZÁMÍT, hogy mit teszel MOSTANTÓL!!!

.

Van egy helyzet, ahol MOST TARTASZ!

Ez az a pont, ahonnan belső iránytűddel el tudsz indulni oda, ahová jutni akarsz!

.

A jelen helyzeted GPS koordinátái csupán egy pont.

A kiindulási pont.

A másik pont, ami a lényeg, hogy hová akarsz jutni.

Ha betáplálod ezt a célt MAGadnak és figyelmed középpontjában tartod a célod,

akkor időnként persze ellenőrizheted, hogy hol tartasz,

időnként megnézheted a közösségi médiát, a híreket,

hogy a többiek ÉPP MOST hol tartanak,

de túl sok időt, energiát, figyelmet ne költs erre,

ha nem akarsz oda visszazuhanni, ahol ők tartanak.

MERT

minden figyelmi egységed, minden másodperced, minden gondolatod,

amit erre fordítasz,

azt a SAJÁT CÉLODTÓL VESZED EL

és átadod, betáplálod a tömeg gondolataiba,

amivel csupán annyit teszel, hogy megerősíted az ő mély helyzetüket.

.

MERT

ha megvonod tőlük a gondolati energiádat, nagyobb eséllyel ébrednek fel.

Nézd, csak:


A kép forrása: facebook – Készítője: ismeretlen

.

Ha elvonod a figyelmed onnan, amit NEM AKARSZ életedben megvalósítani,

akkor egyszerűen az eltűnik a TE VALÓSÁGODBÓL.

.

Más embereknek lehet az a valóságuk.

Más emberek ragaszkodhatnak a hazugságokhoz, a becsapottságukhoz, a médiában hallható gondolatokat elhihetik.

Ha akarják.

DE NEKED NEM KELL.

Elhinned sem kell

és az életenergiádat beletenni mások hamis szándékaiba sem kell.

HA NEM AKAROD!

.

HA NEKED VAN SZÁNDÉKOD

egy szép, békés, SZERetetteli világban élni,

HA NEKED VAN SZÁNDÉKOD

tisztességes, becsületes, jószándékú, intelligens, okos emberek között élni,

HA NEKED VAN SZÁNDÉKOD

egyre bölcsebbé válni, képességeidet fejleszteni,
5. dimenziós EMBERRÉ válni,

akkor természetesen erre is van lehetőséged!

.

A Teremtő JÓ Isten MINDENT NEKED ADOTT!

Minden képességet, minden eszközt NEKED adott

és még szabad akaratot is kaptál!

.

Ha akarod, ha nem, használod a gondolataid erejét.

Ha akarod beállsz a tudatlan tömeg mögé és követed őket,

ha akarod, akkor pedig követed saját belső iránytűdet és aszerint haladsz!

Szabad akaratot és a GONDOLKODÁS SZABADSÁGÁT kaptad!

Élj vele!

.

Nagybetűs EMBERKÉNT élj vele!

…már ha akarod…


A kép forrása: facebook – Készítője: ismeretlen

.

A kormányod, az iránytűd a gondolataid.

A TEREMTŐ GONDOLATAID!

.

Ha az időd, a figyelmed, az energiád nagy részét a célodra fordítod, akkor ki fogsz jutni bármilyen pocsolyából.

Ha viszont hosszú időt, sok energiát, rengeteg figyelmedet fordítod arra, ami körülötted van,

azzal csak beásod MAGad abba a bűzös mocsárba, ahol a környezeted épp tart és képes vagy gondolataid határtalan erejével lehúzni MAGad a feneketlen mélységbe.

Mások szándékainak szennyvizébe.

.

Ha tudatos vagy erre, ha nem.

Ez épp olyan kérlelhetetlen törvény, mint a gravitáció.

Ha tetszik nekünk, ha nem, a gravitáció hat.

.

Rövid összefoglaló:

A kisbetűs ember

úgy néz ki, mint egy ember, de nem tanul, nem képezi MAGát, elkényelmesedett, lusta és a “jóvanazúgy” életet éli.

Sodródik, megnézi a tévét, meghallgatja az embereket és

megy arra, amerre sodorja a környezet.

Csupán reagál a környezetében lévő gondolatokra,

meg sem próbálja azokat irányítani

és el sem hiszi, hogy képes erre.

.

A nagybetűs EMBER

tisztában van EMBERI minőségével.

Tisztában van azzal, hogy nem csupán egy 3 dimenziós TEST,

hanem sokkal több annál!

Tudatos arra, hogy több dimenzióban él egyszerre.

Minimum a TEST + LÉLEK + SZELLEM tagolódásával tisztában van

és

ezeket a területeket gondozza is.

.

Nemcsak a testét táplálja, hanem a LELKÉT és SZELLEMÉT is.

Tanul, fejlődik.

Vannak céljai, szándékában áll egyre magasabb rezgésszintet elérni =szándékában áll egyre magasabb SZERetetszinten élni!

.

A környezetét, az eseményeket, gondolatokat megfigyeli és irányítja.

A környezetét érzékeli és ahhoz igazítja saját belső termosztátját.

Ha tetszik NEKI az, amit lát, hall, tapasztal, akkor hagyja, hogy az események haladjanak a maguk útján.

Ha nem tetszik, akkor viszont bekapcsol, mint a termosztát az alacsony hőmérsékletnél

és addig módosít, korrigál, irányít, tanul, tanít, SZERet, épít, fejleszt,

amíg el nem éri a környezet is az általa kívánt minőségi lépcsőt.

Amíg a külső körülmények nem alakulnak szándékának megfelelően,

addig teremt, teremt, teremt, teremt, teremt, teremt, teremt…

.

Addig teremt, addig turbózza
saját rezgésszintjét, SZERetetszintjét,

addig emeli saját MAGát
magasabb és magasabb dimenziókba,

amíg a környezete is olyanná válik, amilyet akar!

Ami a belső énjét kielégíti,

ami a belső szándékainak, szívének megfelel.

.

Az ilyen ember a NAGYBETŰS EMBER!!!

.

Ő végülis ISTENEMBER!

.

.

.

.

Egy korábbi írásomat is ajánlom figyelmedbe sok SZERetettel:

.

Készíts egy tervet a következő 90 napra MAGadnak ebből az információból és indíts el MOST MAGadnak egy 90 napos kihívást, hogy minden sejted befogadja, elfogadja az ÚJ, 5. dimenziós szokásaidat!

.

Amire gondolsz, olyan magasságba kormányozod életedet!

Mindegy, hogy saját
pesszimista gondolataidat forgatod a fejedben,
vagy
mások lealacsonyító tervein ábrándozol,
a magassági kormányt akkor is a gondolataiddal húzod fölfelé, vagy lefelé.

Ha tudatos vagy rá, akkor is, ha nem, akkor is.
Ha hiszed, akkor is, ha nem, akkor is.

.

Ez épp oly kérlelhetetlen törvény, mint a gravitáció, vagy a forró kályha.

Ha egy kalapácsot leejtesz, amikor a lábad ott van alatta, a kalapács a lábadra fog esni.

Mindegy, hogy tudatos vagy erre, vagy odafigyeltél-e rá, vagy hiszed-e, nem számít.

Rá fog esni!

.

Ha egy macska egész nyáron a hideg kályha tetején lustálkodik, és megszokásból egy hideg téli estén is ráugrik, amikor a maximumon ég benne a tűz, az akkor is megégeti a lábát, ha nem figyel, és akkor is, ha nem tud erről.

Ezután lehet, hogy még nyáron se fog többé a hideg kályha közelébe menni, mert megtanulta!

.

ÉPP ilyenek a gondolatok.

.

Mindannyiunk gondolata magassági kormányként működik!

Mindegy, hogy hisszük, vagy nem,

mindegy, hogy figyelünk, vagy nem,

mindegy, hogy tudatosak vagyunk-e erre, vagy nem.

.

Működik, mint

a kalapácsra a gravitációs hatás

és mint

a forró kályha a macska talpára.

.

Gondolatod a magassági kormány,
de annál sokkal több IS!

.

Gondolatod nemcsak életminőséged magasságát határozza meg, hanem a magassági zónán belül is arra a helyre kormányozod életedet GONDOLATAIDDAL, amire gondolsz!

ÉPP EZÉRT sokkal találóbb a gondolataid jellemzésére

a kombinált, csűrő és magassági kormány elnevezés.

.

Arra a helyre kormányozod életedet GONDOLATAIDDAL, amire gondolsz!

Nemcsak a SZERetetszinted; =rezgésszinted magasságát határozod meg a gondolataiddal,

hanem az adott magasságban lévő zónán belüli

végtelen lehetőségből is meghatározod az apróbb részleteket.

Gondolataiddal.

Ha tudsz róla, ha nem!

Ha figyelsz rá, ha nem!

Ha hiszed, ha nem.

.

Ha felfelé gyalogolsz egy hegyoldalon, akkor egyre magasabbra jutsz.

Ha lefelé, akkor egyre alacsonyabbra.

Az adott magasságban sokféle állat, növény, enni- és innivaló található,

számtalan épület áll, számos ember él.

.

Szintenként más-más.

.

Bármit választhatsz közülük. Bármilyen környezetben élhetsz.

Bármikor.

Akár minden nap, minden órában mást.

Amihez kedved van!

.

Gondolataiddal határozod meg a magasságot is,

és az elért magassági szinten a környezeted többi részletét is.

.

Túl egyszerűen hangzik?

Igen!

Ezt az eszközt, ezt az egyszerűen használható eszközt:
a GONDOLATAIDAT
kaptad a JÓ ISTENTŐL, azért, hogy
használd arra, hogy EMBER LEGYÉL!

Azért, hogy válj EMBERRÉ!

ISTENEMBERRÉ!

Alakítsd környezetedet EMBERIVÉ és egyben ISTENIVÉ!

.

…és most nézz körül!

Teljesítetted?

Teljesítettük a megbízatást, amit ISTEN RÁNK RUHÁZOTT???

.

Nem úgy tűnik!

Na, de nem számít, mert még itt vagyunk.

Ami számít, hogy
amíg itt vagyunk, addig még változtathatunk.

Még bármit megfordíthatunk pozitívvá!

5. dimenziós SZERetettelivé!

.

.

ODA kormányozod életedet GONDOLATAIDDAL, amire gondolsz!

Ha a félelmeid töltik ki gondolataidat, akkor a félelmeidbe kormányozod életedet.

Ha mások rémképeit olvasgatod naphosszat, akkor oda kormányozod életedet.

Ha mások horror terveit nézed, hallgatod, olvasod, küldözgeted tovább, szörnyülködsz rajta, akkor épp olyan jövő felé kormányozod a saját életedet.

.

Lesz szörnyű jövő?
Lesz!
Azoknak, akik ezekre gondolnak állandóan.

Lesz szép jövő? Lesz Aranykor?
Lesz SZERetetteli, 5. dimenziós élet?
Lesz!
Azoknak, akik ezekre gondolnak rendszeresen! 

.

Bárki bármikor megváltoztathaja gondolatait.

Az eddigi gondolatkörből mindenki átléphet egy másik gondolatkörbe!

Szabad akaratból!

Akár most is!

Ha nem akarod MAGadnak azt, ahová eddig haladtál gondolataiddal, akkor kérlek, hogy mielőbb változtass.

Gondolj mást!

Gondolj örömre, boldogságra!

Ha másképp nem megy, nézz szép, romantikus filmet.

Vígjátékot.

Éld bele MAGad!

Hallgass szép zenét!

Mantrázz szép jövőképet MAGadnak!

Ábrándozz!

.

.

Kiegészítésként korábbi írásomat is ajánlom:

.

A jövődet TE gondolod KI MAGadnak!
NEM számít, hogy mit jósolnak a tudósok, a politikusok,
a rettegő, megfélemlített EMBEREK, vagy a sötét erők képviselői!

NEM AZ határozza meg a TE jövődet, amit a hírekben, tévében, facebookon mondanak, írnak!

.

A jövőd olyan lesz, amilyet TE gondolsz MAGadnak,

NEM OLYAN, mint amit

a hírekben, tévében, facebookon próbálnak elhitetni Veled!

.

Tudom, hogy kicsit hiszed is, nem is,
DE
teljesen nem mered elhinni!

.

Tudom, hogy RENGETEGET olvastál, hallottál erről,

valahol érzed is ennek az igazságát,

mégis azt látod, hogy a VILÁG jelen helyzete ijesztő!

…és a saját gondolataidat
sem tudod mindig kordában tartani.

.

Világ szinten káosz van.

A gazdaságban, a politikában, a médiában,

az emberek fejében, a gondolataiban,

az EGÉSZségi állapotokban, …

.

Arra gondoltál már, hogy

ez a jelen zűrzavar egy törvényszerű folyamat?

Egy fejlődési folyamat egyik része,

ami szükséges ahhoz, hogy

el tudjuk érni azt a SZERetetteli, SZELLEMI magaslatot,

amire vágyunk!!!

.

Mielőtt a pillangó kibújik a báb állapotból,

a báb belsejében zajló folyamatok

nem kellemesek, nem könnyűek, nem gusztusosak.

Nehéz, fájdalmas, gusztustalan
a folyamat,
amíg a pillangó összeszedi erejét a báb belsejében,

hogy

onnan megszületve,
életerős, ragyogó, csodaszép, szárnyaló, szabad LÉNY lehessen!

Te is és az EMBERISÉG is most épp ilyen szülési (vajúdási) folyamatban van!

.

Legegyszerűbb, ha képként képzeled el az életedet.

Álló képként, vagy filmként =mozgóképként.

.

Legszemléletesebb, ha azt képzeled, hogy egy eneriagömbben élsz,

és az életed energiagömbje lebeg a VILÁGBAN.

Lebeg, vagy sodródik, vagy IRÁNYÍTOTTAN megy arra, amerre TE akarod!

Amerre TE kormányozod!

.

Még az sem számít, ha azt érzed, hogy

a mocsár, a mocsok felé kezdett el zuhanni életed energiagömbje!

Nem számít, mert a KORMÁNY NÁLAD VAN!!!

Bármikor irányt válthatsz!

Bármikor felfelé húzhatod a kormánnyal életedet!

BÁRMIKOR!!!!

.

A gondolataiddal kormányozol!

Ha a gondolataidat a rossz szándékú lények szándékaira fordítod,
=híradó, tévé, facebook, más emberek félelmei, rettegése, rabszolgaság jövőképe, …stb….,

akkor

arra kormányozod életedet,
amit ŐK TERVEZNEK,
illetve
amitől ŐK RETTEGNEK!

.

Ha viszont van egy saját terved,

akkor

a saját terved szerinti JÖVŐDBE,

a saját MAGad által megtervezett jövőbe kormányozod az életedet!

.

Ha nincs ilyen terved, akkor készíts egyet!

Pl. MOST!!!!

Most készíts egy kisfilmet, amilyen jövőben AKARSZ élni!

…és ezt teremtsd!

EZT teremtsd MAGADNAK és családodnak!

Azt a jövőt teremtsd meg, amit akarsz,

ne pazarold az életedhez kapott üzemanyagot rémképekre,

VEDD ÉSZRE, hogy a KORMÁNY NÁLAD VAN!

ARRA GONDOLSZ, AMIRE AKARSZ!

A gondolataiddal kormányozod életedet:

arra haladsz, amire épp gondolsz!!!!

.

MOST válhat EMBERRÉ az ember!

MOST derül ki, hogy melyikünk éri el a tudatosságnak azt a fokát, hogy a JÓ ISTEN adományát, a GONDOLKODÁS KÉPESSÉGÉT emberhez méltóan használja – és ki nem!

Csak ez a kérdés!

Ki hiszi el MAGáról, hogy a JÓ ISTEN MINDENT neki adott!

MINDEN eszközt megkapot minden ember,

TE is, én is, amivel EMBERHEZ MÉLTÓAN élhetünk!

.

Hja!

…hogy eddig elpazaroltuk?

Igen.

El.

.

DE MÉG MINDIG VÁLTOZTATHATUNK!

.

Elég mélyre süllyesztettük saját MAGunkat.

Ne hagyjuk tovább!

Ne mutogassunk tovább egymásra!

Ne hibáztassuk tovább a kormányt, a politikusokat, a szülőket, a tanárokat, az égieket,

hanem tegyük végre azt, amiért megszülettünk!

.

Használjuk azt az eszközt, amitől EMBEREK lehetünk!

Használjuk a GONDOLATAINKAT!

Használjuk gondolatainkat arra hogy SZERetetteli világot teremtünk!

.

Használjuk gondolataink TEREMTŐ erejét!

Én használom!

Használd TE IS kérlek!

Higgy MAGadban!

Fogadd el az erődet, a hatalmadat!

…és TEDD, amit tenned kell!

Ne másokat nézegess, ne másokra várj!

TEDD A DOLGOD KÉRLEK!!!

.

Ha minden egyes EMBER teszi a dolgát,

akkor mindannyiunk életének energiagömbjét

egyszerre kormányozzuk GONDOLATAINK ÁLTAL

egy szebb, jobb, örömteli, SZERetetteli VILÁGBA

és

méltán nevezhetnénk ARANYKORNAK azt a világot

és

méltán nevezhetjük MAGUNKAT 5. DIMENZIÓS EMBERNEK!

.

CSAK ENNYI KELL!

.

NE HIDD EL, PRÓBÁLD KI!

Én már teszem!

.

.

.

Kiegészítésként másik korábbi írásomat is ajánlom:

.

Meg tudjuk változtatni a most legvalószínűbb jövő változatot úgy, hogy az EMBERHEZ méltóbb legyen!!!

Akkor is, ha a mostani 3. dimenziós nézőpontból szörnyű jövő látszik!

A magasabb dimenziós nézőpontokból már látszik a FÉNY,

látszik a SZERetet, a békesség, a szabadság!

.

Már látszik, hogy meg tudjuk valósítani azt a világot, ahol

több SZERetet, több béke, több öröm, több boldogság van

minden egyes EMBER számára!

.

.

A jövőnk képe megváltoztatható!

Tudunk rajta javítani!

TE, EGYEDÜL,

TE, EGYÉNKÉNT

tudsz rajta javítani!

Szükség van RÁD is, hogy ez megtörténjen!

Szükség van a TE SZERetetedre, figyelmedre, gondolatodra, pozitív jövőképedre, a jobbra vágyásodra, a szabadságvágyadra!

.

Bármilyen hihetetlen is elsőre!

.

A JÓ, a FÉNY, a SZERetet
felül tud kerekedni milliók és milliók
negativitásán, pesszimizmusán, FÉLelmén!

DE ehhez RÁD is szükség van!

.

.

Mit tudsz tenni már most, azonnal is?

Képzelj el, ábrándozz egy olyan eseményen, amire szívből vágysz!

Egy családi ünnepre gondolj,

vagy egy kellemes meglepetésre, amit Te okozol valakinek,

vagy egy titkos vágyad beteljesülésére,

vagy egy képességed rutinos használatára,

vagy …

.

Ezt minél gyakrabban képzeld el.

.

Ha épp nem vagy jó hangulatban, akkor

hozd MAGad előtte jó állapotba 7 légzéssel!

Gondold azt, kérd azt, hogy minden kilégzéssel kifújod a rossz hangulatot,

belégzéskor pedig béke, harmónia, SZERetet áramlik orrodon át a tüdődbe.

.

Lassan, hosszan lélegezz, az orrodon át.

.

7 légzés után sokkal nyugodtabb leszel!

NE HIDD EL, PRÓBÁLD KI!

.

Ezután pedig ábrándozz a fentiek közül egy esményen.

Amennyi időd van.

10 másodpercig, vagy 10 percig.

…vagy bármeddig…

.

A lényeg, hogy csináld.

Minél gyakrabban!

.

Ha csupán ennyit teszel,

azzal máris pozitív irányba kormányozod

saját életedet, családod életét,

de a nemzetünk és a fajunk életét is!

NE HIDD EL, de mindenképp PRÓBÁLD KI!

.

Ennél sokkal precízebb, sokkal hatékonyabb módszerek is léteznek.

Létezik

a jelen helyzetre speciálisan alkalmazható technológia.

Hamarosan további részleteket hozok erről,

hogy könnyen alkalmazható

és hamar érzékelhető pozitív változásokat valósíthass meg általa életedben.

.

FONTOS!!!

Ha csupán a fent leírt módszert használod,

önmagában azzal is óriási pozitív változást hozol létre saját és családod életében.

NE HIDD EL, PRÓBÁLD KI!

.

.

Tudd, hogy

van SZERetetteli, udvarias, jogszerű lehetőség is

saját MAGunk és egymás felemelésére.

.

DE

ez nem megszokott ma még.

Az embereknek pedig időre van szükségük,

amíg a szokatlan dolgokat elfogadják és megértik és használják is.

ÉPP ezen dolgozunk.

Fizikai szinten is (jogszerűen) és lelki, szellemi, mentális szinten is!

.

FONTOS, hogy TE is tedd!

Lehetőleg mindkét szinten.

.

.

Tennünk kell azért, hogy a SZERetetnek azon a szintjén tudjunk élni,

amin jól érezzünk MAGunkat,

ahol EMBEREK lehetünk.

Egy EMBER tettei is nagyon sokat jelentnek,

ám minél többen teszünk a fejlődés, a SZERetet irányába,

a tudatosabbá válás, az ébrdés irányába,

annál előbb érünk célba.

Attól leszünk EMBEREK,
hogy a SZERetetet VÁLASZTJUK!

Attól leszünk emberek, hogy együtt,

többen egyszerre teszünk a SZERetetszintünk felemeléséért!

.

Szabadon választunk, hogy mit gondolunk!

Kövess pontos, SZERetetteli, boldog jövőképeket!

Naponta minél többször tölts időt ezzel!

MERT

ettől leszünk emberek, hogy most, itt,

ebben az elembertelenített VILÁGBAN IS

tudunk EMBERKÉNT működni!

.

Gyere velünk ezen az úton!

.

.

.

Fogadd nagyrabecslésem, hogy még mindig itt vagy és még mindig olvasol!

.

.

.

Ha SZERetnél konkrét megértéseket,

ha SZERetnél tisztánlátást

és

GYAKORLATI, valódi, működő TUDÁST,

hogy konkrétan mit tehetsz,

akkor ezt a sorrendet ajánlom:

EZOterikus BIBLIA – 1. papírkönyv

Karma és Reinkarnáció papírkönyv

Valódi, 7 napos Rezgésszintemelő MINI tanfolyam e-mailben

Misztikus – Mágikus Rezgésszintemelő tanfolyam

.

Van még a Csakraterápia tanfolyam,

amit mindegyik szinthez ajánlok

.

Már tudod, hogy
a tórusz ismerete, elképzelése szükséges ALAP ahhoz, hogy

teljes megértést kapj a SZERetetrészecskéről!

.

További részleteket fogok még küldeni,

mert emberként, 3., vagy 4. dimenziós gondolkodással idő szükséges, hogy beépüljön a sejtjeidbe, a tudatodba ez az információ.

Azért, hogy megértés után NE szivárogjon ki onnan.

.

Hamarosan jövök a következő részlettel!

Ha követed a hírleveleimet, gyorsan fogsz teljes megértéshez jutni!

NE HIDD EL, PRÓBÁLD KI!

.

.

.

CSIGA HATÁS:
Mindegy, hogy milyen
csiga lassan változtatunk,

ha a megfelelő irányba változtatunk,
akkor el fogjuk érni a célunkat!

A lényeg a javítás!
A minden napi jobbítás!
…a megfelelő irányba haladás!

…mert ha semmit teszünk a haladás érdekében,
akkor a “gravitációs hatás” automatikusan
mindent lefelé húz.

Tehát:
Haladás mindenképpen van,
akár teszünk valamit, akár nem!

…akkor már inkább egy “csiga-lépésnyit” haladjunk
előre, fölfelé minden nap,
mint hogy visszafelé zuhanjunk bármennyit is!

Nem igaz?

 

Tehát ha a figyelmed, gondolatod

minden nap egy kicsit többet fordítod a SZERetetre,

még egy kicsit,

még egy kicsit többet,

akkor előbb-utóbb elérjük a teljes SZERetetet!

…még akkor is, ha csak nagyon lassan!

NE HIDD EL, PRÓBÁLD KI!

.


A legbölcsebb emberek,
akiknek nemcsak
a saját, gyerekeik és a családjuk jövője számít,
hanem az egész FÖLD
és minden egyes EMBER
jóléte is fontos
és gondoskodni akar a legnagyobb jóról,
amiért megszületett erre a bolygóra,

ők rendszeresen fejlesztik MAGukat.

Előre felkészülnek!

Kigondolják, megtervezik és
naponta teremtik a BOLDOG JÖVŐT

saját MAGuk számára is és mindenki más számára is!

.

Dolgoznak azért is, hogy meg tudják előzni, el tudják kerülni a váratlan, kellemetlen, fájdalmas helyzeteket,
amik a gonosz erők tervei között szerepelnek.

.

Ma még kevés ember törődik a megelőzéssel, a felkészüléssel, mert még “nem nyomja eléggé a szög!”.

Csak a legbölcsebb, legelőrelátóbb emberek készülnek előre.

Gratulálok Neked, hogy TE itt vagy, hogy

TE alapos, megfontolt ember vagy!

Fogadd elismerésem, hogy figyelsz az életminőségedre és a családodéra is!

.

Tudom, hogy Te is épp úgy megteszel a családodért is mindent, amit csak tudsz, mint én.

Ha Ők nem is mindannyian előrelátók,
ha nem is hisznek a magasabb dimenziós dolgokban,
Te akkor is segíted Őket.

Én is.

.

Ha tudod, hogy fájni fog az új energia,

mert szinte minden öntudatra ébredés,

minden növekedés, fejlődés fájdalmas traumával kezdődik,

de

azt is tudod, hogy ez megelőzhető,

akkor tudom, hogy
Te is mindent megteszel, hogy
már most emelkedjen egész családod rezgésszintje.

Erre is alkalmas az egyik új,

Valódi 7 napos rezgésszintemelő ONLINE tanfolyamom!

NE HIDD EL, PRÓBÁLD KI!

.

KÖSZÖNÖM NEKED,
hogy együtt haladunk az Isteni 5. és magasabb dimenziók felé!!!

*

Nem lehet elégszer elismételni,
ezért újra, meg újra elmondom,

hogy

az Aranykorba jutáshoz
saját MAGad Isteni 5. dimenziós szintre fejlesztése
a nulladik lépés.

boldogulás, boldogság, szabadság, egészség, öröm, rezgésszintemelés - Tiltott gyümölcs, Pozitív gondolatok, SZERetet, Aranykor, 5. dimenzió, rezgésszint emelés

Ezért is javaslom Neked újra,

hogy már most készítsd fel MAGad!

Ne várj az utolsó pillanatig, mert a sejtjeidnek,

tudatodnak időre van szüksége,

hogy

elfogadják, beépítsék

ÉS

stabilizálják a tudást, a rezgésszintet.

.

Az emeletes ház minden egyes szintjén

a padlót nemcsak gondosan kell elkészíteni,

hanem annak időt is kell adni, amíg
megszilárdul, megszárad, stabillá válik!

.

A TE különböző dimenziós szintjeidnek

épp így IDŐRE van szükségük,

míg megszilárduljanak, míg stabillá váljanak,

hogy megtartsanak Téged,

hogy véletlenül se zuhanj vissza az alacsonyabb szintekre.

.

Ezért kell újra, meg újra ismételni

az Isteni 5. dimenziós gyakorlatokat,

amíg nem tudsz tartósan azon a magasabb szinten rezegni!

.

Hogyan?

Pl. így:

Gondolj többet vágyaidra,
kevesebbet a haragodra.

Ábrándozz többet boldogságodról,
nézz kevesebb lehúzó hírt.

Ismerd el, dicsérd meg MAGad minél gyakrabban,
büntesd kevesebbet MAGad.

Másokban azt keresd, amit SZERetsz, tisztelsz bennük,
hagyd figyelmen kívül a hibáikat.

Ha csupán ennyit teszel,

máris emelkedik rezgésszinted

=máris haladsz az Isteni 5. dimenzió felé.

Könnyebben tudsz alkalmazkodni a leendő új légkörhöz.

.

Ha komolyabb felkészülésbe vágnál bele,

akkor ezt a sorrendet ajánlom:

EZOterikus BIBLIA – 1. papírkönyv

Karma és Reinkarnáció papírkönyv

Valódi, 7 napos Rezgésszintemelő MINI tanfolyam e-mailben

Misztikus – Mágikus Rezgésszintemelő tanfolyam

.

Van még a Csakraterápia tanfolyam,

amit mindegyik szinthez ajánlok.

Gondolj arra, amire vágysz!  gondolatok, pozitív gondolatok

Ha szereted az egyszerű, gyors, jól működő megoldásokat…

Ha kipróbált eszközt SZERetnél

és kezdésnek csak egyet,

ahhoz, hogy naponta emelni tudd SZERetetszintedet =rezgésszintedet,

=esélyedet a sikeres ARANYKORI felvételidhez,

akkor sok SZERetettel ajánlom olvasóim egyik kedvenc tanfolyamát.

ITT olvashatsz róla.

.

Minél többen teremtjük a magasabb SZERetetszintű világot MAGunkban,
annál könnyebben tudunk haladni fölfelé mindannyian.
Mindenkinek saját MAGában szükséges megteremteni a magasabb SZERetetszintet =magasabb rezgésszintet =magasabb dimenziót.

SZERelmes, vagy BOLDOG sem lehet helyetted más,

a TE Aranykori sikeres vizsgádat sem tudja megtenni helyetted senki.

Se ember, se Isten, se UFÓK, se Jézus, se más Intelligenciák!

Ez a TE saját BELSŐ MUNKÁD!

.

További részleteket hírleveleimben találsz.

Te még nem kapod?
Kérd itt INGYENESEN  SZERetetszint növelő hírleveleimet
5. dimenziós rezgésszintedért, boldog, békés életedért:A SZERetet tanítása- Rezgésszintemelés az 5. dimenzió felé! - tiltottgyumolcs.hu

.

Kívánom, hogy legyen áldott, szép napod!
SZERetettel: Magdi
Veszelka Magdolna
SZERetetkori tanító tanító

.

Egy táplálékkiegészítő akkor jó, ha HAT - szerintem! Szerinted???
Egy táplálékkiegészítő akkor jó, ha HAT – szerintem! Szerinted???

.

*

.

.

NE HIDD el, hogy tehetetlen vagy! Katt ide egy korábbi írásomhoz és olvass tovább kérlek >>>

.

A jövőd meg van írva, de TE módosíthatod címú írásom első részét itt találod >>>

.

A jövőd alakításáról szóló írásom második részéért katt ide légy szi >>>

.

A jövődről szóló sorozat 3. részét itt olvashatod >>>

.