Azonnal alkalmazható SZERetetszint növelő tippek * Veszelka Magdolnától

Hogyan írd TE a jövődet? Ki írta eddig? Miért ne írnád mostantól TE?

Írd TE a jövődet! Az eddigi tudásunk alapján a 3. dimenzióban gondolkodtunk

Azért, mert rezgésszintünk, tudatosságszintünk ennyit tett lehetővé.

Hogyan írd TE a jövődet?

Az eddig megtapasztalt, tudatosított élettereinkben működő elvek:

Fontos, hogy értelmezd, mert így
könnyebb lesz a következő tudatosságszint elsajátítása!

A tények a JELENt mutatják be.

A MÚLT döntéseinek következményeiként jön létre a JELEN.

A JÖVŐT a MÚLT eseményei, gondolatai, érzései, fájdalmai, sérelmei,
PLUSZ a JELEN döntései hozzák létre.

TEHÁT
Ha változtatni akarunk a jövőn, a jövő tényein,
=ha azt akarjuk, hogy a JÖVŐ más legyen, mint ami van,
ahhoz
más döntéseket kell hoznunk.

MOST!

A JELENben.

"Múlt

Múlt döntései +gondolatai + szavai + tettei
+ eseményei, gondolatai, érzései, fájdalmai, sérelmei => JELEN

JELEN + a jelen döntései +gondolatai + szavai + tettei => JÖVŐ

Mit tehet az egyén, mit tehetsz TE és mit tehetek ÉN,
hogy másmilyen JÖVŐ valósuljon meg, mint ami van?

Milyen döntéseink által lesz olyan jövőnk, amilyenre vágyunk?

Mit tehetünk, hogy
szebb, jobb, SZERetettelibb legyen a JÖVŐ,
mint amilyen a JELEN?

A jelen a múlt döntéseinek következménye. A jövő a jelen döntéseinek következménye.
A jelen a múlt döntéseinek következménye. A jövő a jelen +a jelen döntéseinek következménye.

Nem kell nagy vezetővé, elnökké, politikussá válni,
hogy tudjunk  javítani a helyzeten!

Elegendő csupán ÖnMAGunkon, munkálkodni,
hogy jelentős befolyással lehessünk a VILÁG alakulására!

TÉNY1:

Az egész VILÁGot rezgések alkotják.

TÉNY2:

A VILÁGot, a VILÁGunkat mi emberek hozzuk létre a saját rezgéseinkkel.

Ha
harag, FÉLelem, fájdalom, aggodalom, sérelem, tehetetlenség érzés van bennünk,
ha állandó harcban állunk önMAGunkkal és másokkal,
akkor a külső VILÁGunkba ezt sugározzuk ki,
tehát egy ugyanilyen VILÁGot hozunk létre vele.

Ha viszont
SZERetet, béke, jóság, jóindulat, tudásvágy, tetterő, jobbítani akarás, öröm, siker, bőség, boldogság van bennünk,
akkor azzal ilyen VILÁGot hozunk létre.

VAGYIS:
SZERetetteli, békés, jóságos, jóindulatú, tudatos, aktív, fejlődő, örömteli,
sikeres, bőséges, boldog külső VILÁGot valósítunk meg
a kellemes belső állapotok, a jó érzések által!

TEHÁT
mindannyiunknak a saját belső érzéseinken, belső állapotunkon,
a saját rezgésszintünkön kell munkálkodnunk!!!

…és ha mindannyian megemeljük a rezgésszintünket,
ha mindannyian munkálkodunk saját rossz érzéseink jó érzésekké alakításán,
akkor
kint, a külső VILÁGunkban is
ezt fogjuk tapasztalni:
a rossz érzések, nem tetsző események átalakulnak jó érzésekké, tetszésünket elnyerő történésekké!

NEM MEGFORDÍTHATÓ a sorrend!

Ezt még egyszer:

NEM cserélhető fel ezek sorrendje!

Mivel mi, emberek hozzuk létre a VILÁGunkat,
nem várhatjuk, hogy
majd ha a VILÁG békésebb lesz, akkor az érzéseimet is meg fogom változtatni békésebbé!

…mert nem így működik a VILÁG!

Ez épp olyan, mintha azt mondaná valaki,
hogy majd ha már gurul az autó,
akkor beülök és elindítom.

…vagy majd ha világos lesz,
akkor megnyomom a kapcsolót.

Nem várhatom, hogy majd ha meleg lesz itt bent, akkor utána begyújtok a kandallóba.
Nem várhatom, hogy majd ha meleg lesz itt bent, akkor utána begyújtok a kandallóba.

Nem várhatom,
hogy majd ha meleg lesz itt bent,
akkor utána begyújtok a kandallóba.

Ha valaki így gondolkodna,
akkor furcsán néznénk rá
és tudnánk, hogy nem igazán tudja,
hogy hogyan működik az autó, az elektromosság, a kandalló…

VAGYIS:
Ha békésebb, SZERetettelibb, jóindulatúbb, segítőkészebb VILÁGot akarunk,
akkor nekünk, MAGunknak kell ilyen érzéseket létrehozni MAGunkban

és nekünk MAGunknak kell ezeket
a kívánt értékeket,
az elérni kívánt érzéseket,
a vágyott állapotokat
kisugároznunk, kirezegtetnünk MAGunkból!

…mert tény, hogy hatással van ránk a külvilág!

Tény, hogy érzékeljük a külVILÁG rezgésszintjét, hangulatát, érzelemszintjét!

…de
ennek a hatásnak célja van!

Ugyanolyan célja,
mint a termosztátra ható hőmérsékletnek.

A termosztát nem azért érzékeli a hőmérsékletet,
mert tehetetlen
és csak méri és mutatja a hőmérsékletet,
hanem
a termosztát azért érzékeli azt, hogy hány celsius fok van,
hogy aktívan közbeléphessen,
amikor kell,
hogy befolyásolhasssa,
hogy szabályozza,
hogy irányítsa azt, hogy mikor milyen legyen a hőmérséklet.

=hogy mikor kapcsolódjon be a fűtés.

A termosztát aktívan közbelép és irányítja azt, hogy mikor milyen legyen a hőmérséklet.
A termosztát aktívan közbelép és irányítja azt, hogy mikor milyen legyen a hőmérséklet.

Nem a termosztát a fűtés.

Ő „csak” a vezérlő, a visszajelző, a korrigáló, a stabilitást megvalósító eszköz.

Ő a főnök!

Ő jelzi a kapcsolónak, amikor leesik a hőmérséklet a beállított határhoz, hogy MOST kell bekapcsolni a fűtést!

Mi emberek épp ezért érzékeljük
a környező VILÁGban lévő rezgésszintet,
a VILÁG érzéseit, hangulatát!!!

AZÉRT,
mert mi vagyunk a transzformátorok!

Mi, EMBEREK vagyunk VILÁGUNK
irányítói, szabályzói!

AZÉRT,
hogy amikor az elviselhető határig lezuhan a hangulat, a rezgésszint, az érzelemszint,
akkor azonnal visszajelezzen és bekapcsolja bennünk,
=EMBEREKBEN
a hagultszint-emelőt =rezgésszint-emelőt =érzelemszint-emelőt!

NEM vagyunk tehetetlen hatások!

NEM vagy tehetetlen hatás!

NEM vagy sajnálatra méltó áldozat!

Cselekvőképes, aktív teremtő Lény vagy!

Cselekvőképes, aktív, csodálatra méltó teremtő Lény vagy!
Cselekvőképes, aktív, csodálatra méltó teremtő Lény vagy!

Nem mindenki akarja, hogy ezt tudd!

De igazából nem számít, hogy más erők mit akarnak,
csak az számít, hogy
TE tudatos vagy-e arra, hogy ki vagy TE
és használod-e teremtőképességedet arra, hogy
olyan VILÁGOT teremts, amiben jól érzed MAGad?

…még akkor is, ha vannak, akik nem akarják, hogy ezt tudd!

…és akkor is, ha TE ezt még nem hiszed el MAGadról,
ha még nem sikerült lebontanod csodás ÖNvalódról
a rárakódott hamis információkat, fátylakat,
akkor is tudsz tenni valamit!

…akkor is hozzá tudsz járulni
a VILÁG SZERetetszintjének, rezgésszintjének a megemeléséhez!

Nem kicsit!

Írd TE a jövődet!

HOGYAN?

>>> Több módon!

Mit tudsz még tenni addig is, míg elhiszed MAGadról, hogy ki vagy TE?

Mit tehetsz, akkor is, ha most még azt hiszed, hogy ezt TE nem tudod megtenni?

>>> Meg tudsz kérni valakit, aki bármit meg tud tenni!

…és bármit meg is tesz, ha kéred és ha elfogadod!

…de csak akkor teszi,
ha kéred,
mert tiszteletben tartja a szabadságodat, a szabad akaratodat!

Igen, Ő Isten.

Ő a Gondviselő,
Ő a végtelen SZERetet,
a Teremtő, a Létezés,
Ő a Mindenség, Ő az Atya,

vagy hívd olyan néven,
ahogyan az Neked jó érzést, biztonságot, bizalmat ad!

VAGYIS:
az első mód, amit tehetsz, az az IMA.

Erről 2 levelet írtam, az egyiket itt találod, a másikat itt.

A többi módot hírleveleimben találod.

Mindig a legpraktikusabb, legaktuálisabb SPIRITuális technológiákról értesülhetsz hírleveleimben.

Minden családban ott kell lenniük!

Olyan szükségünk van rájuk, mint egy falat kenyérre.

Sejtszinten javítják a Test rezgésszintjét,
a Tudatalatti programokat is javítják.

Fel tudják gyorsítani a fejlődésünket,
a rezgésszint emelkedésünket.

Legfontosabb feladatunk
rezgésszintünket felemelni

Arra a rezgésszintre, ahol az Aranykori = a SZERetetkori = az 5. dimenziós tudatszintű ember él.

Azért, hogy mi is bejuthassunk az Aranykorba, a SZEREtetkorba, az Istenkorba.

Legfontosabb feladatunk rezgésszintünket felemelni a SZERetet szintjére!
Legfontosabb feladatunk rezgésszintünket felemelni a SZERetet szintjére!

A tanfolyamaim, gyakorlataim ebben a folyamatban tudnak az ember segítségére lenni.

Hosszú évek óta azon munkálkodsz,
hogy
hogy több időt tölthess a családoddal,
hogy EGÉSZségben, boldogságban tudd őket.

Végre kezedbe veheted a tiltott gyümölcsként őrzött tudást.

Fogadd örömmel az ÚJ GENERÁCIÓS gyakorlatokkal járó ÉGI áldást!

Elkezded, megtanulod, használod.
Szinte azonnal megkönnyebbülést tapasztalsz,
és 3 hét múlva látod a valódi eredményt.

NE HIDD EL, PRÓBÁLD KI! 

Az ÚJ ENERGIÁKRA felkészültnek kell lennünk, ha harmonikus fejlődést akarunk.
A SZERetetkori energiák érkeznek, ezért hozzájuk kell emelkednünk, velük együtt célszerű haladnunk.
Segítenek, ha hagyjuk.

ÚJ korszak, ÚJ energiák.
Dimenzióváltásnak is hívják.

ÚJ dimenzióban ÚJ dimenziós szokásokra,
ÚJ dimenziós gondolkodásmódra van szükség!

TE készülsz már rá?

Tudatosan, aktívan, vagy passzívan, megfigyelőként?

Tanulhatsz,
előre nézhetsz,
bespájzolhatsz tudást és néhány gyakorlatot a nehéz időkre,
de mondhatod azt is,
hogy
semmit tehetek, úgyis lesz valahogy!

Isten mindig az orrod elé tette, amit tudnod kell. MOST IS! - Tiltott gyümölcs
Isten mindig az orrod elé tette, amit tudnod kell. MOST IS! – Tiltott gyümölcs

Isten mindannyiunk számára érthető módon üzeni, sugallja, hogy hogyan készüljünk fel

DE ez nem mindenkt érdekel.
Nem mindenki hiszi, hogy Neki is kell valamit tennie.

Nem mindenki hallgat a JÓ Isten szavára, mert
vagy nem hiszi a halk, kedves üzeneteket a dübörgő, fülsértő egyéb zajok mellett,
vagy nem hiszi, hogy tehetne valamit.

Tudom, hogy TE nem így látod.
Tudom, hogy TE tudatosan, aktívan kívánsz haladni a fejlődő életzónákkal.
Köszönöm Neked, hogy itt vagy és olvasod írásaimat!
Megtisztelsz.

A tanfolyamaimban is, hírleveleimben is, ingyenes gyakorlatokban is
ezt a haladást kívánom harmonikussá és praktikussá tenni.

Azért, hogy mostantól:
Írd TE a jövődet!


A fentiek – ahogyan az elején írtam –
az eddig megtapasztalt, tudatosított élettereinkben működő elvek voltak.

Azért, mert eddigi tudásunk alapján a 3. dimenzióban gondolkodtunk,
mert rezgésszintünk, tudatosságszintünk ennyit tett lehetővé.

Az eddig megtapasztalt, tudatosított élettereinkben működő elveket
értelmeztük ezen az oldalon, mert így
könnyebb a következő tudatosságszint elsajátítása!

Eddig így volt:

Múlt döntései +gondolatai + szavai + tettei
+ eseményei, gondolatai, érzései, fájdalmai, sérelmei => JELEN

JELEN + a jelen döntései +gondolatai + szavai + tettei => JÖVŐ

Magasabb zónákban nemcsak a jelen döntéseivel tudjuk javítani a jövőlehetőségeinket,
hanem a múltban elkövetett
hibákat is tudjuk semlegesíteni!

Hogyan?

Ezt az ÚJ GENERÁCIÓS Angyaltanfolyam 1. rész 5. leckéjében ismerheted meg.
Nemcsak az elvet értheted meg,
hanem a múltad hibáinak lenullázásához szükséges,
praktikus, könnyen használható, működő Angyalkérést is megismerheted.

Ha megvan Neked a tanfolyam,
kérlek, használd RENDszeresen.

Ha még nincs meg, akkor szívből ajánlom.
Legjobb barátaimnak is épp ezt javaslom.

Itt tudod kérni, még mindig pénztárcabarát áron >>>

Azért, hogy
eddig bárki is írta a Te életeseményidet,
mostantól írd TE a jövődet,
ha azt SZERetnéd!

Az Angyalkérések az idő feletti zónákból jövő segítséget biztosítanak Neked.
Ezért lehetséges, hogy a múltadban elkövetett tévedéseidet ismerik
és
az életedre gyakorolt szürke, sötét hatást teljesen meg tudják szüntetni.

Kristálytisztává tudják tenni az eltorzult, homályos lenyomatokat.

Nem nélküled.
VELED együtt!
A TE időd, figyelmed, gondolatod is szükséges hozzá!

NE HIDD EL, PRÓBÁLD KI!

További részleteket hírleveleimben találsz.

Te még nem kapod?
Kérd itt INGYENESEN
SZERetetszint növelő hírleveleimet
az 5. és magasabb dimenziós rezgésszinted eléréséért!

.


Adataidra vigyázok!

Gyere, tarts velünk és írd TE a jövődet!
Sok SZERetettel várunk!

Kívánom, hogy legyen szép napod!
SZERetettel: Magdi
Rólam itt olvashatsz:  Veszelka Magdolna
SZERetetkori tanító tanító

Pillangó mese – egyik kedvenc tanmesém >>>

.