Azonnal alkalmazható SZERetetszint növelő tippek * Veszelka Magdolnától

Hogyan akadályozzuk MAGunkat az Isteni 5. dimenzióba =SZERetetkorba emelkedés útján?

SZERetet gyakorlat magasabb SZERetetszintedért, boldogabb, sikeresebb életedért

.

TE is szoktad
akadályozni MAGadat?

Megszokásainkba, sérelmeinkbe, tudatalatti programjainkba, emlékeinkbe kapaszkodunk
és észre sem vesszük!

Milyen jó lenne, ha gyakrabban figyelnénk MAGunkra!
MERT

Ha elengednénk ezeket a láthatatlan béklyókat, akkor könnyedén, örömmel haladnánk a SZERetetkorba, az Isteni 5. dimenzióba!

.

Ha tudatosak lennénk arra, hogy milyen érzelmekbe, gondolatokba kapszkodunk,

azzal igazán sokat segíthetnénk MAGunkon.

.

Egyik kedvenc történetem

homlokra csapós felismeréseket hozott már számos olvasómnak:

Hogyan lehet egyszerűen majmot fogni?

Ismered?

.

Keresnek egy odút,

vagy készítenek egy kőbe olyan üreget,

ahol a majom mancsa éppen csak befér.

Az üreg belsejében viszont egy banán várja a majmot!

.

A majom benyúl a banánért,

és a banánnal együtt már nem fér ki a mancsa.

.

A banánhoz viszont annyira ragaszkodik, hogy nem hajlandó elengedni.

Így hát saját magát tartja fogva.

.

Ezután könnyen meg lehet fogni a majmot.

.

Kívülről nézve persze egyszerű a megoldás

és

nem értjük, hogy miért nem engedi el a majom a banánt,

hogy ki tudja húzni a mancsát és el tudjon futni?

.

DE
belülről másképp néz ki ez is.

MERT
amikor mi láncoljuk MAGunkat a sérelmeinkhez, a haragunkhoz,

akkor észre sem vesszük, hogy

épp így viselkedünk.

.

Megrögzött ragaszkodásunkkal kötjük MAGunkat lelki fájdalmainkhoz,

mint ahogyan a majom markolja és nem ereszti a banánt

és ezzel együtt

olyan élethelyzetekhez ragasztjuk MAGunkat,

amitől szenvedünk, sírunk, kínlódunk.

.

…és nem vesszük észre, hogy
senki nem tart minket fogva,

senki nem kényszerít minket semmire,

csupán mi MAGunk pörgünk valami régi fájdalmunkon,

ami nem más, csak egy emlék

és rajtunk kívül valószínűleg

senki más nem is emlékszik rá.

.

Mi vagyunk az egyetlen, aki ezt az ősrégi emléket,

ezt a régi történetet újra, meg újra lejátsszuk gondolataink mozijában.

Ezzel kínozzuk MAGunkat.

Újra, meg újra a jelenbe hozzuk azt az eseményt,

amivel valamikor valaki fájdalmat okozott nekünk.

…és minden alkalommal fáj.

Újra, meg újra.

Így kötjük hozzá MAGunkat milliószor,

gondolataink, rossz érzéseink fonalával.

.

Pedig egyszerűen csak meg kellene értenünk az üzenetét,

meg kellene tanulnunk belőle azt, amire tanítani akart minket.

.

…és ennek tudásával,

tapasztaltabban, bölcsebben élhetnénk tovább az életünket.

.

Ha az ilyen fájdalmainkat elengedjük,

akkor

a rezgésszintemelkedésünk, BOLDOGULÁSUNK,

SZERetetszintünk növekedése

könnyed, örömteli utazássá válik.

.

Az elengedés NEM FELEJTÉST JELENT!!!

Az elengedés teljesen más.

.

Ha pl. elsős korodban küzdöttél a betűk szabályos leírásával,

nehézséget okozott, hogy vonaltól vonalig húzz minden ívet

és ezt később elengedted,

akkor

nem felejtettél el írni,

hanem

a nehézségen emelkedtél felül,

a küzdelmet engedted el,

nem az írást.

Ma már

nem okoz gondot, hogy írj,

bármit leírsz – nehézség, küzdelem nélkül.

.

AZÉRT,
mert tapasztalatot szereztél,

megtanultad, megértetted, begyakoroltad az írást.

.

A lelki sérelmeket hasonlóan lehet elengedni.

Megérted, hogy ki miért tette/mondta azt, ami fájdalmat okozott Neked,

megérted, hogy szándékosan tette-e, vagy nem,

megérted, hogy ott, akkor a legjobb tudása szerint tette, amit tudott tenni,

megérted, hogy az Ő helyében Te is ugyanazt tetted volna,

megérted, hogy ha akart volna sem tudott volna mást tenni.

.

Ha mindezt megérted, akkor felül tudsz emelkedni rajta.

Nem elfelejted, hanem csak másképp nézel rá.

Fájdalommentesen.

Érzelemmentesen, tudatosan.

A megértés átvette a fájdalom helyét.

.

Emlékként kezeled

és nem fogod többé feleleveníteni a fájdalmat, amit okozott,

hanem tudomásul veszed, ami történt

és azt, hogy miért történt.

.

Tapasztalataidat, bölcsességedet gyarapítja,

ahelyett, hogy bukdácsolnál az osztályozóvizsgán,

amit az élet tett eléd.

.

Aki minden fájdalmán felül tud emelkedni,

minden rossz érzést el tud engedni,

számára az utazás az Isteni 5. dimenzió felé sokkal könnyebb lesz.

.

Ehhez kapcsolódik szorosan a következő 2 kérdés is:

Hová folyik az életerőd, amikor lezuhansz alacsonyabb dimenziókba?

Tudom, hogy erre Te már tudatos vagy,

ezt a kérdést azoknak az új olvasóknak teszem fel,

akik

erre a problémára keresik a megoldást

és a megoldást is az ő kedvükért írom.

Ki az, aki táplálékként fogyasztja
a TE félelem energiáidat?

Tegnapi írásomban ez a 2 kérdés megválaszolatlan maradt.

A válasz a mostani, címbeli kérdést is megoldja.

Azt, hogy hogyan akadályozzuk MAGunkat?

.

Nagyon fontos ezt megérteni, mert ez az egyik alapkérdés,

amit kőbe kell vésnünk és

minden pillanatban tudatosnak kell lennünk rá!

.

Maradjunk a tegnapi lépcsős hasonlatnál.

Ha a dimenziókat lépcsőkkel jelképezzük,

és egy lépcsőfok a 3. dimenziót jelképezi,

egy következő lépcsőfok fölfelé a 4. dimenziót,

egy következő az Isteni ötödiket,

akkor az érzelmeinket is el tudjuk helyezni ezeken a lépcsőkön.

.

Most vegyünk csak néhány konkrét állapotot.

Nézzük meg a félelmet, a haragot, a dühöt.

.

Ezek alacsony dimenzióban, =alacsony lépcsőfokon vannak jelen.

Alacsony a rezgésszintjük, a harmadik dimenzió alsó régióiban,

vagy még lejjebb vannak.

.

TEHÁT:
Amikor félünk, haragszunk, dühösek vagyunk, …stb…,

akkor ezen a rezgésszinten

=erre a lépcsőfokra öntjük ki az energiánkat.

A felbecsülhetetlen kincset érő életenergiánkat.

.

Az itt élő, alacsony rezgésszintű lények pedig örülnek,

mert ez az ő táplálékuk.

Enélkül nem jutnának ennivalóhoz, elgyengülnének, elsorvadnának, elpusztulnának.

Ne fizikai lényekre gondolj,

hanem energialényekre.

.

Hívhatjuk sötét lényeknek, sötét angyaloknak,

most nem ez a lényeg.

.

A lényeg az,

hogy tudatosak legyünk arra,

hogy

az alacsony rezgésszintű érzelmeinkkel

mi MAGunk etetjük azokat a lényeket, akiktől szenvedünk.

.

Azokat etetjük félelmünkkel, akiktől nehéz a 3. dimenziós élet,
azokat tápláljuk, akik az ellentéteket, háborúkat szítják,
azokat, akik félelemben akarják tartani az embereket.

.

Amíg sikeres az a törekvésük, hogy

a félelem, pánik, kilátástalanság szintjére rángatnak le embereket,

addig

mi, emberek önként adjuk oda számukra az őket éltető táplálékot.

.

Ők energialények, tehát energiával táplálkoznak.

Alacsony rezgésszinten,

más szóval sötét rezgésszinten élnek,

ők csak sötét energiával tudnak táplálkozni.

.

Az öröm, a SZERetet, a remény, a bizakodás, a boldogság, a hála, a tisztelet, a nagyra becsülés energia

számukra nem táplálék.

Nem elérhető számukra, mert másik lépcsőn élnek.

.

Mondhatjuk, hogy ellenségük a SZERetet.

Ellenségük, mert ha TE a SZERetet szintjén élsz,

akkor nem eteted őket.

Ha nem eteted őket, akkor megsemmisülnek.

Ezt nem akarják. Élni akarnak. Mindent megtesznek ezért.

Mindent megtesznek azért, hogy etesd őket.

Ezért gerjesztik az ellentéteket, a pánikot.

Egyre rémültebben szítják a félelmet, mert tudják, hogy ha az emberek tudatosak lesznek erre, akkor nekik itt a bolygón nem lesz több táplálékuk.

.

VAGYIS

Ha minden ember a SZERetet rezgésszintjén élne ezen a bolygón,
akkor az ő táplálékuk kifogyna.
Ezzel együtt pedig ők is eltűnnének erről a bolygóról.

.

Amíg viszont az embereket sikerül félelemben tartaniuk,

addig

mi, emberek etetjük őket

a saját energiakészletünkből.

.

Azt az energiát adjuk oda nekik, amit

arra kaptunk,

hogy

örömteli, boldog, szabad, alkotó életet éljünk,

SZERessünk, nevessünk, fejlődjünk,

érezzük jól MAGunkat a bőrünkben.

.

Ezzel pedig

azon túl, hogy

saját MAGunkból tápláljuk

a nekünk szenvedést okozó lényeket,

még

kockára tesszük FÖLDI KÜLDETÉSÜNKET is,

=szembe megyünk a JÓ Isten szándékával,

aki konkrét feladattal küldött minket ide, e FÖLDI ÉLETÜNKRE.

.

Ha elpazaroljuk az Isten adta talizmánunkat a sötét erők táplálására

és nem jut több életerőnk a küldetésünk teljesítésére,

ezzel vétünk az égi törvények ellen is.

.

A megoldás tehát az,

hogy ne hagyjuk magunkat lerángatni az alacsony rezgésszintre.

.

Se sötét energialényeknek,

se a saját emlékeinkben lévő fájdalmaknak.

.

MERT

mindkettő ugyanolyan keserves élethez vezet

és mindkettőt

mi okozzuk saját MAGunknak,

saját szabad akaratunkból.

.

Csak nézzünk szét bolygónkon…

.

Ami JÓ, hogy
bármelyik pillanatban dönthetünk másképp!

Bármelyik pillanatban elkezdhetünk

 • hálásnak lenni,

 • SZERetni,

 • nagyra becsülni,

 • örülni,

 • mosolyogni,

 • alkotni,

 • segíteni,

 • tanulni,

 • dicsérni,

 • értékelni,

 • csodálni,

 • tisztelni,

 • alkotni,

 • teremteni,

 • élvezettel tevékenykedni,

 • önmagunkat értékelni,

 • nevetni,

 • táncolni,

 • ölelni,

 • simogatni,

 • biztatni,

 • bátorítani,

 • lelkierőt adni,

 • …stb…

Ezek bármelyikével pedig

máris kivettük a kenyeret a sötét erők szájából.

.

Ennyi kezdetnek épp elég is!

Velem tartasz?

.

Hála, öröm, boldogság, jókedv
Hála, öröm, boldogság, jókedv

.

Tehát ahhoz, hogy eljussunk az Isteni 5. dimenzióba

és tartósan ott is tudjunk maradni,

természetesen, erőlködés nélkül,

ahhoz kezdetnek

őrizzük meg rezgésszintünket

a magasabb lépcsőfokok valamelyikén!

.

Ha időnként lecsúszol, akkor a fenti lista segít.

Gondolkodj rögtön azon, hogy miért is lehetnél hálás.

Miért is dicsérhetnél meg valakit.

Kit tudnál megölelni?

Kinek tudnál biztatást mondani?

.

…és ezzel máris visszatornáztad MAGad egy magasabb lépcsőfokra.

.

Legújabb tanfolyamaim is egyszerű eszközöket adnak a kezedbe,

hogy

magas rezgésszintedet könnyen kiépíthesd és meg is őrizhesd tartósan MAGadban.

A legkedveltebbről itt olvashatsz.

.

Minél többen teremtjük a SZERetetteli, magasabb dimenziós világot MAGunkban,
annál könnyebben tudunk haladni fölfelé mindannyian.
A közösség ereje összeadódik, megsokszorozódik.
Mindenkinek saját MAGában szükséges megteremteni a magasabb rezgésszintet =magasabb dimenziót.

SZERelmes sem lehet helyetted más,

a TE dimenzióváltásodat sem tudja megtenni helyetted senki.

Se ember, se Isten, se UFÓK, se Jézus, se más Intelligenciák!

Ez a TE saját BELSŐ MUNKÁD!

.

Ha eddig eljutottál az olvasásban, akkor
fogadd nagyrabecsülésem!

Köszönöm, hogy együtt gondolkodunk! 🙂

ÍGY tudunk együtt érdemi változást létrehozni bolygónkon
a BOLDOG, SZERetetteli élet felé!

A magasabb rezgésszintű bolygó és emberiség felé!

KÖSZÖNÖM NEKED!!!


A SZERetetkor alapja a SZERetet:

a magas frekvenciájú, =magas rezgésszintű SZERetet,

a HÁLA, a boldogság, az öröm, a szabadság …

.

Röviden:

Minden van a SZERetetkorban, amit SZERetsz,

és minden hiányzik, =NINCS, amit nem SZERetsz!

.

VAN:

SZERetet, SZERelem, fejlődés, tanulás, szabadság, becsület, tisztesség, REND, béke, EGÉSZség, öröm, siker, kreativitás, tudás, bölcsesség, alkotás, szépség, boldogság, hála, megbecsülés, elismerés, egymás segítése,  SPIRITualitás, …

NINCS:

fájdalom, betegség, halál, bánat, rosszindulat, harag, gyűlölet, boldogtalanság, leértékelés, kibeszélés, megalázás, düh, menekülés, tehetetlenség érzés, szörnyűség, gyarlóság, mocsokság, fösvénység, hataloméhség, el nem fogadás, gonoszság, …

.

.

Gyere velünk a rezgésszintemelkedés útján!

.

.

.

Ha SZERetnél támpontokat, konkrét megértéseket,

ha SZERetnél tisztánlátást

és

GYAKORLATI, valódi, működő TUDÁST,

hogy konkrétan mit tehetsz,

akkor ezt a sorrendet ajánlom:

EZOterikus BIBLIA – 1. papírkönyv

Karma és Reinkarnáció papírkönyv

Valódi, 7 napos Rezgésszintemelő MINI tanfolyam e-mailben

Misztikus – Mágikus Rezgésszintemelő tanfolyam

.

Van még a Csakraterápia tanfolyam,

amit mindegyik szinthez ajánlok

.
.

Ha követed a hírleveleimet, gyorsan fogsz teljes megértéshez és jól működő gyakorlati tudáshoz jutni!

NE HIDD EL, PRÓBÁLD KI!

.

.

.

CSIGA HATÁS:
Mindegy, hogy milyen
csiga lassan változtatsz,

ha a megfelelő irányba változtatsz,
akkor el fogod érni a célodat!

A lényeg a javítás!
A minden napi jobbítás!
…a megfelelő irányba haladás!

…mert ha semmit teszel a haladás érdekében,
akkor a “gravitációs hatás” automatikusan
mindent lefelé húz.

Tehát:
Haladás mindenképpen van,
akár teszel valamit, akár nem!

…akkor már inkább egy “csiga-lépésnyit” haladj
előre, fölfelé minden nap,
mint hogy visszafelé zuhanj bármennyit is!

Nem igaz?

 

Tehát ha a figyelmed, gondolatod

minden nap egy kicsit többet fordítod a SZERetetre,

még egy kicsit,

még egy kicsit többet,

akkor előbb-utóbb eléred a teljes SZERetetet!

…még akkor is, ha csak nagyon lassan!

NE HIDD EL, PRÓBÁLD KI!

.

További részleteket hírleveleimben találsz.

Te még nem kapod?
Kérd itt INGYENESEN  SZERetetszint növelő hírleveleimet
Isteni 5. dimenziós rezgésszintedért, boldog, békés életedért:A SZERetet tanítása- Rezgésszintemelés az 5. dimenzió felé! - tiltottgyumolcs.hu

.


.

Kívánom, hogy legyen áldott, szép napod!
SZERetettel: Magdi
Veszelka Magdolna
SZERetetkori tanító tanító

.

Egy táplálékkiegészítő akkor jó, ha HAT - szerintem! Szerinted???
Egy táplálékkiegészítő akkor jó, ha HAT – szerintem! Szerinted???

.

*

*

.